Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

ABBA


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

 

 

PAG-AALAY AT PASASALAMAT

 

ANG 7 LAYUNIN NG D.E.U.S.(G.O.D.)

 PALIWANAG UKOL SA MGA LAYUNIN NG D.E.U.S. (G.O.D.)

PAMILIN:
 PROSESO
         NG PAGPAPAANDAR NG MGA NILALAMANG KARUNUNGAN SA AKLAT NA ITO
 KONTRA SINUNGALING
KONTRA TIGALPO
KONTRA KULAM
KONTRA BARANG
KONTRA
         SUMPA
KONTRA MAHIKANG PAMINSALA
LAKBAY DIWA
KARUNUNGAN
PAGHINGI NG KAPANGYARIHAN
PAGPAPATIBAY NG BAIT
PAMPATIBAY
         NG LOOB
PAMPATIBAY NG ALA-ALA
KALUSUGAN
KALAKASAN
LIKSI
KAGAANGAN
PAHABA NG BUHAY
TALINO
PAMPABAIT
PAMPABISA
PAMPATAAS NG ENERHIYA
INSPIRASYON
MABILIS
         NA DESISYON
KARUNUNGAN
PANGGAMOT ESPIRITUAL
SA MATA
PAMAYAPA
PAMPASIDHI NG ABILIDAD
PAMPAGANDA
SA PAKIKIPAG-USAP
BALANSE
MABUTING KAPALARAN
 PROTEKSYON
PANGKONSENSYA
PANAKOT
MAKITA
         ANG TOTOONG ANYO
PAMPALINAW NG MATA
PANGKALMA
KONTRA HIGOP
MABILIS NA KILOS
DEPENSA
SIGLA
PALAYO SA PANGANIB
LABAN SA BANGUNGOT
PANGGAMOT
         ESPIRITUAL
LABAN SA TRAYDOR
LABAN SA BIGLAANG ATAKE
LABAN SA DEMONYO
LABAN SA NEGATIBONG ENERHIYA
PAMPABALIK
SA ABUSADO
PANGGAMOT
PANGLIHIS
MAKITA ANG MGA BAGAY-BAGAY
MALINAW NA ISIP
KONTRA SA NEGATIBONG PUWERSA
PROTEKSYON
PAMPIGIL
         SA SARILI
MALINAW NA PAG-IISIP
LABAN SA TRAYDOR
ENERHIYA
DAGDAG
         KARUNUNGAN
PANGGISING SA ESPIRITU
PANGLINIS
TALINO
KONTRA
         LASON
PANGSUHETO SA MASAMA
KALIGTASAN SA DAGAT
KALIGTASAN SA BUNTIS
PAMPABILIS
KONTRA
         MABANGIS
SUWERTE
KONTRA DEMONYO
PAILALIM SA MASAMA
DEPENSA
PANLABAN
PAMPASUKO NG KALABAN
PAGGALANG
LABAN
         SA TAKSIL
PAMPALUBAG-LOOB
KONTRA PAMATAY
HINDI MATULOY ANG MASAMANG BANTA
PAMPAHINTO
PANGKONTRA SA ASWANG
PANGHILING
SA PAG-AAYUNO
BAGSIK
PAMBUKAS
PANSUNOG
PANGSUOB
SA
         GUERA
SA DASAL
PAMBAKOD
PANDUGTONG NG BUHAY
PANLABAN SA ASWANG
PANGBUSOG
         SA KAPANGYARIHAN
PANGBIHIS NG SARILI

PAMPALAKAS NG TAGLAY

ANG DAAN NG LIWANAG NG ABBA

 

222 FORMULAS:

 

KALASAG ESPIRITUAL

PAMBAKOD

KAPANGYARIHAN

BAKOD

PANANGGALANG NA BAKOD

ESPADANG APOY

KALASAG ESPIRITUAL

PODER NG LIWANAG

SIBAT ESPIRITUAL

SPIRITUAL NA ESPADA

DEPENSA

KALIGTASAN

PANGHARANG

PANIRA NG SUMPA

KONTRA

KONTRA MASAMANG BALAK

PANGKONTRA

PAMPALAYO NG MGA KAAWAY

PAMPAANDAR

KONTRA PANG-AAPI

 

PROTEKSYON

KONTRA GAYUMA

PAMPALINAW NG ISIP

PAMPALUBAG-LOOB

KOMBATE

PAMPALINAW

PAMPAAMO

PANGPALAKAS NG PUWERSA

PAMAYAPA

DEPENSA

KONTRA KAAWAY

KALIGTASAN

ESPADANG ESPIRITUAL

LIHIS ANG MASASAMANG TANGKA

LIHIS ANG NAGAGALIT

KAPANGYARIHAN

BIRTUD

PAMPABALIK NG TIGALPO

PAMPALAKAS NG AURA

PANGKALAS

PAMIGIL

PANGSUHETO

TANGGAL SUMPA

PALAYAS

ENERHIYA

SA NEGOSYO

LIWAS SA PANGANIB

PANLINLANG NG KALABAN

MALAMAN ANG MASAMANG MANGYAYARI

PANANGGA NG TIGALPO

PAMAKO

PANG-IWAS SA MASAMANG TANGKA

LIWAS ISIP

PAMUTOL NG KULAM

GRASYA

PAMPALAKAS

INSPIRASYON

PAMATAY NG MANGKUKULAM

TULONG SA GRASYA

TULONG SA MGA KASO AT USAPIN

PAMPASIGLA

PANGGISING NG KAALAMAN

 PANGHARANG SA KALABAN

PAIWAS SA MASAMANG BANTA

HUSTISYA

TULONG SA PAGPAPATALINO

 

PAGKAKAROON NG INSPIRASYON

PARA MAS BUMILIS NA MAKAUNAWA

TULONG SA PAG-AARAL

PARA MAKITA ANG IBANG LUGAR SA ISIP

PAMPALINAW NG ISIP

UPANG MAGKAROON NG MGA PANGITAIN

PAMPALAYAS NG DEMONYO

PARA LUMINAW ANG PANGITAIN

KONTRA SA LAHAT NG MAPAMINSALANG IMPLUWENSYA

PAMBASBAS

PANGPALAYAS NG MASAMANG ESPIRITU

UPANG HINDI MATULOY ANG MASAMANG BANTA

PANGHILING NG KAPAYAPAAN

PAMPALIWANAG NG DIWA

UPANG HINDI MAPANSIN NG MGA KAAWAY

UPANG KABAHAN ANG INYONG MGA KAAWAY

KONTRA SA MASASAMANG PANGYAYARI

PAMPAPAWI NG GALIT

PANGSUHETO NG MASAMANG TANGKA NG KAPWA

PARA MAKONSENSYA NG NG TAONG GUMAWA NG MASAMA SA IYO

PANTULONG SA PAGHANAP NG TAONG MAKAKATULONG SA IYO

UPANG HINDI MAHULI NINUMAN

GAMOT SA SAKIT SA MAY APDO

PANGPAKALMA SA HANGIN

PAGBUHAY SA PATAY DAHIL SA KULAM O BARANG

PAGBANGON SA TAONG NASAKTAN

SA SAKIT SA BATO

 

PARA MAKATULONG SA PAGKUHA NG

MATERYAL NA GAMOT NG PASYENTE

 

PAMPAALIS NG MASAMANG ESPIRITU SA MAYSAKIT

SA NAOPERAHAN UPANG MABAWASAN ANG KUMPLIKASYON

PAGPATAY SA KAPANGYARIHAN NI SATANAS

PAKIKIPAGKAIBIGAN SA ENGKANTO

PAGHINGI NG ULAN

TULONG SA MANGANGANAK

GAMOT SA LUMAKI NG BAYAG

SA MGA SERIOUS NA SAKIT

PARA SA HINDI MAKATULOG

PARA SA NILALAMIG

PARA SA NILULUGA

 SORE-EYES

SA GALIS

PARA SA MALABONG PANINGIN

SA NAKUKUNSUMI

SA SAKIT SA PUSO

PARA SA NAPASO

PARA SA PASMA

PARA SA HINDI MAKA-IHI

SA HINDI MAKA-TAE

PAGPAPALABAS NG BULATE NA BARANG

SA HIKA

SA PULMONYA

PANGHILOT

PAMPAHIWALAY SA NAG-AAWAY

DEPENSA SA BAGYO

PANGGAGAMOT NG MALAYUAN

MAHIHILINGAN

GAMOT SA MASAKIT NA LALAMUNAN

KALIGTASAN SA POOK NA NAGBABARILAN

 PROTEKSYON SA MIKROBYO

SA INSPIRASYON

PARA MAALIS ANG MASAMANG ATENSYON NG TAO

PAMPALINAW NG ISIP NG TAO

PARA HINDI GUTUMIN

PURGA SA LASON

PARA SA PAGPAPAIKOT NG DUGO SA KATAWAN

GAMOT SA INSOMNIA

GAMOT SA BIKIG

PAMPATUWID NG ISIP

PAGPAPABALIK NG NAWALA

PAGBASA NA HINDI MALIMUTAN

PAGPAPAHINTO NG ULAN

PAGTAWAG SA ULAN

PARA LIGTAS NA MAKAABOT SA MALAYONG LUGAR

UPANG HINDI GUTUMIN

 TIGALPO SA KAAWAY

UPANG HINDI LUMUBOG ANG BARKO

PARA LUMITAW ANG SAKIT NG TAO

PAMPAGANA SA PAGKAIN

GAMOT SA LAGNAT

DEPENSA SA SARILI UPANG HINDI SIRAAN NG KAPWA

PAMPAANDAR NG KAPANGYARIHAN

PAG-AARAL ESPIRITUAL

PAGTAWAG SA KAPANGYARIHAN

PAGPAPALIPAS NG KAAWAY

UPANG HINDI MAKITA NG KONTRA

PAGPAPAALIS SA KALULUWA NG PATAY

GAMOT SA LASING

GAMOT SA NERVOUS BREAKDOWN

DEPENSA

SA NABALIAN NG BUTO

SA NAKAGAT NG AHAS

SA NEGOSYO

PAGHINGI NG KAPANGYARIHAN

PAGPAPAANDAR NG PASIMULA SA KAPANGYARIHAN

PAMPALAYO SA MASAMANG TAO

PAGTAWAG SA TAO

PAMPAHULOG NG WAKWAK

PAGPIGIL NG PAGSUKA SA DUGO

PAGDAGDAG SA DUGO SA NAMUMUTLA

GAMOT SA PIGSA

SA PAG-ALAM NG MGA BAGAY

SA SINUSITIS

SA SIPON AT UBO

SA SAKIT SA UGAT

PARA MADALI MATUYO ANG SAMPAY

SA PANGANIB

GAMOT SA HINAHANGIN

SA PAGKAHARI

PAGTINGIN UPANG MATAKOT ANG IBA SA IYO

 

PAMPABALIK NG NAWALANG GAMIT

(GAMITIN SA LOOB NG 24 ORAS)

 

SA PAGHILOT

PARA MAALALA ANG NAIWAN

PAMPALIIT NG PIGSA

PAGHARAP SA TAO UPANG HINDI MATAKOT

UPANG MAGING LIGTAS SA APOY

GAMOT SA NAGTATAE NG DUGO

PANAWAG NG MGA PASYENTE

 

GENERAL DEVOTION

 THE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200