Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

AKLAT NI METATRON


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

NAGLALAMAN ANG AKLAT NA ITO NG MGA SUMUSUNOD:

TUNGKOL KAY METATRON
PANALANGIN
KASAYSAYAN NI METATRON
77 PANGALAN NI METATRON
LIHIM NA PANGALAN NI METATRON
KIDLAT SA PALIGID NI METATRON
7 KIDLAT NG KALUPAAN
PANG-COMBATE NI METATRON NA PANGWASAK
PANGPASABOG NI METATRON
PANGALAN NG ALAKDAN NA DINUROG NI METATRON SA KANANG PAA
PANGALAN NG AHAS NA DINUROG NI METATRON SA KALIWANG PAA
7 SALOT NA PINADALA SA MASASAMANG PINUNO NG LUPA
PINGAKAISAHAN NG 7 KIDLAT
LLAVE NG KIDLAT
PANIRA SA KAPANGYARIHAN NG KASAMAAN
7 KULOG SA KALUPAAN
PANAWAG SA KULOG
PANAWAG AT PANDUROG NG KULOG
PAMBUKAS NG KULOG AT KIDLAT SA ALAPAAP
KINIKILALA NG KULOG AT KIDLAT
NAKAKAKUHA NG APOY SA KIDLAT
ORACION UPANG MAHAWAKAN ANG KURYENTE
CABAL SA KURYENTE
PANGHULI SA KULOG AT KIDLAT
PAMPASABOG NG KULOG AT KIDLAT
NANG ITURO NI METATRON SI SANTA BARBARA
PANGALAN NI LUCIFER NANG DINUROG NI METATRON SA KANYANG KALIWANG PAA, MATAPOS NA MAGPALIT ANYO ITO MULA SA AHAS
7 SALOT NA IPINADALA NI METATRON SA EHIPTO
PANAWAG SA KULOG
PANGHIGOP NG KIDLAT NI ZEUS
NANG SINILO NI METATRON ANG KULOG AT KIDLAT SA KANYANG BAYWANG
NANG PINALUGMOK NI ZEUS ANG KANYANG KALABAN
NANG PINAYANIG NI METATRON ANG BUONG BUNDOK
10 PANGALAN NI METATRON
SA LAKAS NG PUWERSA NA GINAMIT NI METATRON, NAPAINGAY ANG LANGIT NG KULOG AT KIDLAT
PITONG KIDLAT, NA NAKIPAGLABAN
SA PITONG KULOG
PITONG KULOG NG KALAKAS LAKASAN
PINAGKAISAHAN NG KULOG AT KIDLAT
PANG STRIKE, WASAK AT SABOG-SABOG ANG MASAMANG ESPIRITU
PANGKASTIGO NI METATRON, NANG SUNUGIN AT DURUGIN ANG MGA KAMPON NG KASAMAAN
PANGBUKAS NG 7 SAGRADONG PINTO
CABAL AT TAGALIWAS

AT IBA PA
Enter content here
Enter supporting content here

THE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200