Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

MAGANDANG ARAW...
 
ANG MGA AKLAT NA ITO AY UKOL SA MGA AKLAT NA BABASAHIN NG MGA NAIS MATUTUNAN ANG ESPIRITUAL NA DAAN UKOL SA DIYOS AMA AT KAY CRISTO JESUS NA PANGINOON, HABANG SINISIYASAT NATIN ANG MGA KAALAMANG LIHIM O MGA ESOTERIKO UPANG SA GAYUN AY MAGKAROON NG GABAY UKOL SA PAGLAKAD SA MGA ESPIRITUAL NA MGA BAGAY.
 
ITO AY MGA AKLAT UKOL SA MGA ESPIRITUAL NA MGA BAGAY. PINAG-AARALAN NATIN ANG DAAN SA DIYOS HABANG SINISIYASAT DIN NATIN ANG IBANG MGA DAAN NA UKOL SA MGA LIHIM NA KARUNUNGAN.
 
ANTAS-ANTAS ANG MGA NAKATALA NA AKLAT DITO, AT HINDI ITO TULAD NG MGA NAUNANG AKLAT SA MGA ANTAS NG KAPATIRANG D.E.U.S.(G.O.D.).
 
KINAKAILANGAN ANG GANITONG MGA PAGBABAGO UPANG MAGKAROON NG DIREKSYON UKOL SA PAG-AARAL ESPIRITUAL UKOL SA DIYOS.
 
 
1. AKLAT NG ANTAS 1 NG D.E.U.S. (G.O.D.) (PEBRERO 3, 2009)
 
2. AKLAT NG ANTAS 2 NG D.E.U.S. (G.O.D.) (PEBRERO 4, 2009)
 
3. AKLAT NG ANTAS 3 NG D.E.U.S.(G.O.D.)
(PEBRERO 5, 2009)
 
4. AKLAT NG ANTAS 4 NG D.E.U.S. (G.O.D.)
-FEBRUARY 7, 2009
 
5. AKLAT NG ANTAS 5 NG D.E.U.S.(G.O.D.)
-FEBRUARY 8, 2009
 
6. AKLAT NG ANTAS 6 NG D.E.U.S.(G.O.D.)
-FEBRUARY 10, 2009
 
7.AKLAT NG ANTAS 7 NG D.E.U.S.(G.O.D.)-
FEBRUARY 11, 2009
 
8. AKLAT NG ANTAS 8 NG D.E.U.S.(G.O.D.)-
FEBRUARY 12, 2009
 
9. AKLAT NG ANTAS 9 NG D.E.U.S.(G.O.D.)-
FEBRUARY 13, 2009
 
10. AKLAT NG ANTAS 10 NG D.E.U.S.(G.O.D.)-
FEBRUARY 14, 2009
 
11. AKLAT NG ANTAS 11 NG D.E.U.S.(G.O.D.)-
FEBRUARY 15, 2009
 
12. AKLAT NG ANTAS 12 NG D.E.U.S.(G.O.D.)-
FEBRUARY 16, 2009
 
13. AKLAT NG ANTAS 13 NG D.E.U.S.(G.O.D.)-
FEBRUARY 17, 2009 18.
 
14. AKLAT NG ANTAS 14 NG D.E.U.S.(G.O.D.)-
 FEBRUARY 18, 2009
 
15. AKLAT NG ANTAS 15 NG D.E.U.S.(G.O.D.)-
FEBRUARY 19, 2009
 
16. AKLAT NG ANTAS 16 NG D.E.U.S.(G.O.D.)-
FEBRUARY 20, 2009
 
17. AKLAT NG ANTAS 17 NG D.E.U.S.(G.O.D.)-
FEBRUARY 21, 2009
 
18. AKLAT NG ANTAS 18 NG D.E.U.S.(G.O.D.)-
FEBRUARY 22, 2009
 
19. AKLAT NG ANTAS 19 NG D.E.U.S.(G.O.D.)-
FEBRUARY 23, 2009
 
20. AKLAT NG ANTAS 20 NG D.E.U.S.(G.O.D.)-
FEBRUARY 24, 2009
 
21. AKLAT NG ANTAS 21 NG DEUS (GOD)-
FEBRUARY 28, 2009
 
22. AKLAT NG ANTAS 22 NG DEUS (GOD)-
MARSO 26, 2009
 
23. AKLAT NG ANTAS 23 NG DEUS (GOD)-
MARSO 27, 2009
 
24. AKLAT NG ANTAS 24 NG DEUS (GOD)-
MARSO 28, 2009
 
25. AKLAT NG ANTAS 25 NG DEUS (GOD)-
MARSO 29, 2009
 
26. AKLAT NG ANTAS 26 NG DEUS (GOD)-
APRIL 11, 2009
 
27. AKLAT NG ANTAS 27 NG DEUS (GOD)-
APRIL 12, 2009
 
28. AKLAT NG ANTAS 28 NG DEUS (GOD)-
APRIL 13, 2009
 
29. AKLAT NG ANTAS 29 NG DEUS (GOD)-
APRIL 14, 2009
 THE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200