Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

AGRALLIUM


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

-PASIMULANG DASAL SA AKLAT
-NAHIHILINGAN NA DASAL
-SUSI MULTI-PURPOSE
- PAKAIN SA SUSI
-PAMAKO
-PAMPABISA NG ORACION
-PAMBUKAS NA DASAL
-SAN BENITO (PAMPALAKAS)
-CORONA NG ANIMA SOLA
-DASAL SA ELEMENTOS
-PANGHILING NG MABUTING BAGAY
-ORACION NG DIGNUM
-KALASAG NI SAN MIGUEL
-PABALIK SA LUMAYAS O NAWALA
-PANALANGIN SA AMANG JEHOVAH
-PAGPAPASALAMAT SA PANGINOONG JESUS
-KALIGTASAN
-PANAWAG SA 12 APOSTOL
-ORACIONG PANGKALAHATAN NG BIRHEN
-PAMPALUBAG-LOOB
-PANAWAG
-CONTRA BALA
-ORACION SA ALITAGTAG
-LABAN SA SUNOG
-PANGKALAS NG TIGALPO
-PALAYO NG KAAWAY
-UPANG HINDI MAKUHA ANG ANUMAN
-KABAL
-SA NEGOSYO
-SA PANGANIB
-SA HUSGADO
-SUWERTE SA SUGAL
-LABAN SA MAPAMINSALANG ESPIRITU
-KONTRA MASAMANG ESPIRITU
-LABAN SA PANINIRANG PURI
-TAGULIWAS
-KONTRA GAYUMA
-KONTRA MASAMANG KAPANGYARIHAN
-PANGWASAK NG AGIMAT NA GINAMIT SA MASAMA
-SA NABIKTIMA NG TIGALPO
-PAMPASUKO
-PAMIGIL NG MASAMANG GAWA SA IYO
-PATNUBAY
-PAMBAKOD
-BANTAY BAGO MATULOG
-KONTRA BARANG, LASON, USOG
-DISKOMUNYON SA IMPAKTO, MALIGNO
-SA LAHAT NG SAKIT
-GAMOT SA LAHAT
-DEPENSA
-7 CABESAS, PROSESO NG PAGPAPAANDAR
-PAMIGIL SA ATAKE ESPIRITUAL
-DASAL SA SANTO NINO
-TAGABULAG
-MGA BANAL NA PANGALAN
-TALADRO NG ALPHA OMEGA AT DASAL PARA DITO
 THE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200