Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

JUGARUM


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

 

PANALANGIN (MISTERIO)

 MAHALAGANG ALITUNTUNIN TUNGKOL SA PAG-AARI NG BANAL NA SINGSING:

 ILAN ANG MGA SUGAT NG PANGINOONG JESU CRISTO?

 MGA MAHIWAGANG ORAS

 4 NA HALIGI NG MUNDO

 UPANG MABAKURAN NG KAPANGYARIHAN

 PANGWASAK NG MASAMANG KAPANGYARIHAN

 MGA FORMULAS NA MAGAGAMIT SA PANGGAGAMOT

 1. PAGGAGAMOT SA PAGHAWAK

2. PAGGAMOT SA PAG-IHIP

3. PAGGAMOT NA PALIPAD HANGIN

4. PAGGAMOT SA PAGKITA

 

9 NA PLANETAS

 HEART GATES

 5 VOCALES

 ALPHA OMEGA

 PAMBAKOD

 PARA MAKATANGGAP NG MGA MENSAHE SA LAHAT NG PARTE NG MUNDO

 MGA FORMULAS NA KAILANGANG MALAMAN

 1. DEPENSA SA SARILI

2. GAMOT SA LAHAT NG KLASING SAKIT

3. GAMOT SA NAGTATAE

4. GAMOT SA LAGNAT

5. GAMOT SA SAKIT NG NGIPIN

6. GAMOT SA PIGSA

7. GAMOT SA MAKAMANDAG

8. GAMOT SA PAGPAPAHINTO NG DUGO

9. GAMOT SA BINAT

 ISA SA BERSYON NG 9 NA PLANETAS

 9 LLAVES- Paraan ng paggamit:

 

MGA FORMULAS

PANGGAGAMOT

GAMOT SA SAKIT NG ULO

GAMOT SA SAKIT NG TIYAN

GAMOT SA LAGNAT

GAMOT SA SUKA’T-TAE

GAMOT SA NALASON

GAMOT SA ULCER

GAMOT SA SAKIT NG NGIPIN

DEPENSA SA SARILI

KAPAG NAGSULAT KA NG ORACION SA ISANG PAPEL,

ISANG PARAAN NG PAGPAPABISA AY ANG PAGSUNOG NITO AT ANG ABO AY IHAHALO SA TUBIG AT IPAIINOM SA MAYSAKIT.

PAGHINGI SA GRASYA

FAMILY PROTECTION

PANGGAMOT

GAMOT SA SUGAT

GAMOT SA KULEBRA

EARTHQUAKE PROTECTION

GENERAL AUTOMATIC DEFENSE TYPHOON

PAMPALAYO SA TUKSO

KALIGTASAN SA PAGLAKAD

GAMOT SA GUTOM AT UHAW

GAMOT SA LAHAT

GAMOT SA DAYA NG ENGKANTO

PAGPAPALABAS NG TUNAY NA SAKIT

GAMOT SA TRANGKASO

GAMOT SA NABINAT

GAMOT SA KULEBRA

GAMOT SA DISINTERYA

GAMOT SA NAPASOK NG LAMIG

SA BUKOL

SA SAKIT SA PUSO

SA SAKIT SA PUSO

GENERAL AUTOMATIC SELF DEFENSE

DEPENSA SA SARILI UPANG HINDI SIRAAN NG KAPWA

PAGPALIPAS NG KAAWAY

HINDI MAKIKITA NG KALABAN

PAGLAKAD NA WALANG DISGRASYA

PANGPAKALMA SA HANGIN

PAGLAKAD SA POOK NA WALANG MAGSASAMANTALA

PARA HINDI MAKITA NG TAO

SA DUMADAING NG PANGHIHINA AT GUTOM

PANGHUBAD SA GAPOS

TAGABULAG

PAGHARAP SA TAO NA HINDI MATAKOT

DEPENSA SA SARILI

DEPENSA SA SARILI UPANG HINDI SIRAAN NG KAPWA

PAGBENDISYON SA GAMIT

GENERAL AUTOMATIC DEFENSE

PARA HINDI PUMUTOK ANG ARMAS

MAGHINTAY SA PAGHUSSGA

SELF DEFENSE UPANG HINDI MAKALAPIT ANG MGA TULISAN

PARA HINDI GUTUMIN ABOT SA 3 ARAW

PAMPALAYO NG KAAWAY

PARA HINDI MAHULI NI KAMATAYAN

GENERAL AUTOMATIC ROUND SA PAGLAKAD

PAGBUHAY NG PATAY

PAMPATAY SA KAPANGYARIHAN NI SATANAS

PARA SA MANGKUKULAM

BLESSING SA PAGKAIN

BLESSING SA INUMIN

GENERAL AUTOMATIC MAGNETIC SELF DEFENSE FOR ALL KINDS OF CALAMITIES

PAGHIHIWALAY SA NAG-AAWAY

DEPENSA PARA HINDI GUTUMIN

PAGSINDI SA KANDILA

PAGPATAY NG KANDILA

PAGDAGDAG SA DUGO

PAGBAWAS SA DUGO

PAGKONSAGRA SA PAGKAIN

PAGPAPASALAMAT TAPOS KUMAIN

GAMOT SA LAHAT NG URI NG SAKIT

PAGKILALA SA SAKIT NG TAO

PARA SA GRASYA

PARA SA NAULANAN AT NAINITAN

SELF PROTECTION

PAG-ALIS NG LUNGKOT

GENERAL AUTOMATIC DEFENSE FROM TIDAL WAVES

DEFENSE ON MISSION

GOOD HEALTH WHILE ON MISSION

PAGLUTAS SA LAHAT NG PROBLEMA

GAMOT SA ULCER

GENERAL AUTOMATIC DEFENSE FOR LIGHTNING

GENERAL AUTOMATIC DEFENSE FOR THUNDER

PROTECTION FROM ALL SICKNESS

GAMOT SA KUMBULSYON

DEPENSA SA BAHA

AUTOMATIC GENERAL ROUND SA HEMORRHAGE O PAGDUDUGO

 UPANG HINDI MAKITA NG TAO NA MAY MASAMANG TANGKA

PARA SA TANIM

FOR PROMOTING CIRCULATION OF BLOOD

SA INSOMNIA

PAMPATUWID NG ISIP

PAGPAPABALIK NG NAWALA

PAGBASA NA HINDI MAKALIMUTAN

PAMPAHINTO NG ULAN

PAGTAWAG SA ULAN

PAG-ABOT SA LAHAT NA MALAYONG LUGAR

PARA SA BALIW

DISCOMUNION GAMOT SA KAMANDAG

MGA HALAMANG GAMOT

FORMULANG PANGBAKOD:

FORMULANG PAGPAPALAKAS NG PANGANGATAWAN:

FORMULA NG PAGPAPAALIS NG MASASAMANG IMPLUWENSYA

UPANG MAGTAGLAY NG LIWANAG NA KASISILAWAN NG MGA MASASAMANG ESPIRITU

UPANG HINDI MAILIGAW NG SALAMANGKA O NG KAPANGYARIHANG PAMPALIGAW

UPANG MAALIS ANG KAGULUHAN SA SARILING ISIP, AT SA DAMDAMIN

PARA MAGKAMIT NG TAGUMPAY

 SUWERTE SA SUGAL

 PROTEKSYON LABAN SA PANGANIB AT LABAN SA MGA SANDATA 

PARA MAGING MASUWERTE SA PANANALAPI

 PANLABAN SA ASWANG AT MGA ATAKENG ESPIRITUAL

 PARA MAALIS ANG GALIT NG TAO

 PARA HINDI MATULOY ANG MASAMANG BANTA SA IYO

 PANG-ALIS NG DALAMHATI

 PARA HINDI MAKAPASOK ANG MASASAMANG ESPIRITU SA BAHAY

PANGBASBAS SA PAGKAIN AT INUMIN

PARA MAALIS ANG MALAS SA BAHAY O LUGAR

DEPENSA SA SARILI

DISCOMUNYON LABAN SA MGA DAYA NG TAO AT ENGKANTO

PAMPALAYO NG TUKSO

PROTEKSYON SA PAMILYA

UPANG ANG BAHAY AY MAGING LIGTAS LABAN SA PINSALA MULA SA MGA KALAMIDAD

 LIHIS MATA

 UPANG HINDI PINSALAIN NG AHAS

 PANAWAS UPANG MALAMAN KUNG ANO ANG KASAGUTAN SA ISINASANGGUNI

 UPANG MALIGTAS SA MGA PANGANIB NA ANUMAN

 LABAN SA “EVIL EYE”

 PARA MAALIS SA IYO ANG MASAMANG INTENSYON NG TAO

 kung birhen pa ang gagamit ng formulang ito, at inosente pa ang kanyang isip at puso sa kahalayan, ang formulang ito ay may kakayahang ipagkaloob sa taong yaon ang kaligtasan laban sa lahat ng tigalpo, kulam, barang, at lahat ng kasamaan

 UPANG MAGKAROON NG MGA PANGITAIN (VISIONS) SA PANAGINIP

 ANG KAHOY NA SINAG-ARAW

 TUNGKOL SA DIGNUM BAKAL

 MUTYA NG KABAL

 MEDALYANG MALAMBOT

 MUTYA NG ULIKBANGON

NIYOG NA WALANG MATA O ISA ANG MATA

 DASAL SA SAN BENITO

  PANGBENDISYON
         NG PAGKAIN AT INUMIN
 
SATOR MAIKLING DIBUSYON
 
PROTEKSYON SA SAMBAHAYAN
PARA HINDI MANG-USIG ANG 
DIYABLO SA SAMBAHAYAN NINYO
 
DASAL NA PAKAIN SA SATOR
PARA MAPAALIS ANG MASASAMANG ESPIRITU
SA IYONG BAHAY

AKLAT NG KALIKASAN

 
ANG MGA TURO NI TATANG ANTONIO
 
PODER NA NAGKAKALOOB NG KAPANGYARIHAN
         
MULA SA BIRHENG ANIMASOLA
 

NAKAKAPAGPATIGIL NG MGA ATAKENG ESPIRITUAL KAPAG DINADASAL NG TAIMTIM AT BINABASBAS SA TAONG KARAPAT-DAPAT

 THE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200