Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

FORMULATUM


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

"ITURO MO, PANGINOON, LAYUNIN NG KAUTUSAN, AT IYON ANG SUSUNDIN KO HABANG AKO AY NABUBUHAY."
 
AWIT 119:33
 
 
ILAN SA MGA NILALAMAN ITO AY ANG MGA SUMUSUNOD:

1.PANALANGIN UPANG MAPAANDAR ANG ORACION
2. PAGLILINIS NG SARILI
3. PANAWAG SA ESPIRITU SANTO
4. PODER
5. PAMBAKOD
6. PAMPALAMBOT NG SARILING PUSO
7. PANALANGIN KAY JESU CRISTO UPANG MAGING TOTOONG TAGASUNOD NIYA
8. PANALANGIN SA JESUCRISTO
9. PANALANGIN SA SAGRADONG PUSO NI JESUCRISTO
10. PANALANGIN SA DIYOS SA IKABUBUTI NG SARILI
11. DASAL SA PANGINOONG JESUCRISTO UPANG MAGING LIGTAS AT MAPABUTI SA BUHAY
12. DASAL SA DIYOS NG LAHAT
13. PAMPAHINTO SA TAONG GUMAGAWA NG MASAMA
14.PAMPALUBAG-LOOB
15. PAMPABAIT NG ASAWA
16. PAMPABAIT NG TAO
17. UPANG IGALANG NG KAPWA
18. PANIRA NG EPEKTO NG KULAM
19. PANAULI SA NATIGALPO
20. PAMATAY SA KULAM
21. KALIGTASAN SA PAGLALAKBAY
22. PANGGAGAMOT SA MAYSAKIT
23. KALIGTASAN SA KAPAHAMAKAN AT KAMATAYAN
24. PANGSUHETO SA MASAMANG TANGKA NG KAPWA
25. PAMIGIL SA TAONG NAIS GUMAWA NG KASAMAAN
26. PANGONTRA SA MGA MANGGAGAWAY AT PANG-ALIS NG BISA NG GAWAY
27. PANTESTING KUNG NAKUKULAM ANG ISANG TAO
28. TAGABULAG
29.MALIKMATA
30. UPANG HINDI MATULOY ANG MASAMANG BANTA SA IYO
31. UPANG ANG MGA GAWAIN AY MABILIS MATAPOS
32. UPANG MAGING MAGANDA ANG KALALABASAN NG MGA GAWA
33. UPANG MAGING MAAYOS ANG TAKBO NG TINDAHAN
34. UPANG MAGING MAGANDA AT TAHIMIK ANG ISANG BAHAY
35. upang maging mapalad sa pagboboxing
36. Upang mas maging maliwanag ang isipan:
37. KONTRA SA MABABANGIS NA HAYOP
38. para mabagabag ang konsensya ng isang masamang tao
39. para mabagabag ang isang taong nang-aapi sa iyo
40. para bumalik ang isang taong lumayas pag buhay pa
41. PANAWAG: UPANG TUMAWAG O KUMONTAK ANG ISANG TAO SA IYO
42. PARA MAGKAROON NG SUWERTE SA TRABAHO
43. para hindi pasukin ng magnanakaw ang bahay
44. UPANG UMIWAS ANG MGA MAY MASAMANG TANGKA SA IYO
45. UPANG HINDI ITULOY NG KALABAN ANG MASAMANG BALAK SA IYO
46.UPANG ANG MGA ENGKANTO AY MAKABUTIHANG-LOOB MO
47. para umalis ang may masamang tangka sa iyo
48. Para hindi makaharap sa iyo ang masamang loob
49. para ang masamang-loob ay hindi makapangusap sa iyong harapan

MARAMI PANG IBANG NILALAMAN ANG AKLAT NA ITO NA MAKAKATULONG SA PAGPAPAUNLAD NG ESPIRITUAL NA MGA KAKAYAHAN AT SA PANG-ARAW-ARAW NA GAWAIN.....

SHORT BOND PAPER SIZE NA MAY 94 NA PAHINA...THE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200