Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

SHENAYIM


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

 
NILALAMAN
PAG-AALAY, PASALAMAT
LAYUNIN NG DEUS(GOD)
PALIWANAG SA LAYUNIN
ALEPH
BETH
GIMEL
DALET
HE
VAU
ZAYIN
CHETH
TETH
YOD
KAPH
LAMED
MEM
NUN
SAMEKH
AYIN
PEH
TZADDI
KOPH
RESH
SHIN
TAU
PAUNAWA
APOY
HANGIN
TUBIG
LUPA
BAKOD NG ELEMENTO
SUSI NA NAGBUBUKAS NG BISA
PAGPAPAANDAR
PALAKAS NG LOOB, PANGGAGAMOT
HULA, PAKIKIPAG-USAP SA
         ESPIRITU, 
SA ELEMENTO, PROTEKSYON
PAGKAKASUNDO, KONTRA KALAMIDAD,
         
PAMAYAPA, PAALIS NG KARAMDAMAN
KONTRA KAAWAY, PAGLUTAS
         NG PROBLEMA, 
TAGUMPAY, HUSTISYA
KAPAYAPAAN, KAYAMANAN AT
         KATANYAGAN, 
KAALAMAN, PAYO ESPIRITUAL
PATALAS-ISIP, LEGALIDAD,
 PROTEKSYON SA NEGATIBO, PAGGALANG
PROTEKSYON, INSPIRASYON,
         HUSTISYA
LABAN SA MASAMANG BALAK,
         
PROTEKSYON, KAALAMAN, 
KALIGTASAN SA KALAMIDAD
KARUNUNGAN, PROTEKSYON,
         
KAALAMAN, KALIGTASAN SA KALAMIDAD
LABAN SA MGA MASASAMANG
         ESPIRITU, 
SUWERTE SA HANAPBUHAY, SA SINING, 
KONTRA
         MASAMANG ESPIRITU
PROPESIYA, PAGBABAGO, 
HUSTISYA, KASIYAHAN
MATUWID NA ISIPAN, PANGGAGAMOT,
 PAMPALUBAG-LOOB, SA MGA HAYOP
KALIGAYAHAN, UPANG IGALANG,
         
SUPORTA SA BUHAY, PAGBABAGO
KARUNUNGAN, IMPORMASYON,
         
KALAYAAN, KARUNUNGAN
DIBINONG UGALI, PANGGAGAMOT,
         
KARUNUNGAN
INSPIRASYON, LIWANAG NG
         DIWA, 
PANGGAGAMOT, SA MGA KASO
KARUNUNGAN, KALIGTASAN,
         
TAGUMPAY SA PAGSUBOK
PAMBUHAY NG SIGLA SA ISIP,
         
PANGGAMOT SA SIRA NG ULO, 
PANGKARGA, PAMPALAKAS
         NG KAMALAYAN
PANG-ALIS N NEGATIBO, PAMAYAPA,
         
PAKIRAMDAM, MEMORYA
PANGKONSENSYA, PANG-ALIS
         NG DUDA, 
SA PAKIKIBAGAY
PAGOD NG ISIP, LIWANAG NG
         ISIP, 
PAGLUTAS NG PROBLEMA, 
MALALIM NA UNAWA,
         LAKAS MEMORYA
PAMBUKAS NG TAINGA, PAG-AAM
         NG BAGAY, 
PALAKAS-MEMORYA, PANGKARGA
PAMAYAPA NG ESPIRITU, PATIBAY
         PANINGIN, 
PANG-ALIS NG MEMORYA, PAGPAPAKUMBABA
PAMPALINAW NG MATA, KALAYAAN,
         
PALINAW NG PANANAW, PABAGO NG ISIP, 
TALAS
         MEMORYA
PALAKAS-ISIP, PAMPARAMI
         NG KAKAYAHAN, 
PAMPALUSOG
PATALAS NG TAINGA, TATAG
         NG KATAWAN, 
PAMPATIGIL NG PAGNANASA, 
PAMBALANSE
         NG DIWA
PANG-ALIS NG LUNGKOT, 
LABAN SA MASAMANG IMPUWENSYA, 
PAMPATALAS NG PAKIRAMDAM, PROTEKSYON
 
 
PANGGAMOT GAMIT ANG TUBIG,
         
PAMPATIBAY NG KATAWAN, 
PAMPATIBAY NG KAMALAYAN,
         
PANGLINIS NG DIWA
PAMPATIBAY-ISIP, PATALAS
         NG MATA, 
PAMPALAKAS NG PANANALIG, 
PAMPATIBAY
         NG KATAWAN, 
PAMPASIGLA NG ISIP
SA KARUNUNGAN, 
KONTRA MASAMANG IMPLUWENSYA, 
MALINAW NA ISIP, PAMPATIBAY NG MEMORYA
PAMPALAKAS NG KONSENTRASYON,
         
PAMPATIBAY NG KAISIPAN, 
PAKIKIPAG-USAP
         SA NASA LUPA
SA ESPIRITU NG HANGIN, 
PAMBUHAY, LIWANAG, HANGING ESPIRITUAL
MENSAHE SA HANGIN, 
PAALIS-MALAS, PROTEKSYON
PROTEKSYON, PANGONTRA
PANG-IWAS, PAMPALAYO NG
         KAAWAY, 
TAGABULAG
KALIGTASAN, LIWAS SA KAPAHAMAKAN,
 PAIWAS-ISIP, HINDI MAKAKATULOY ANG KAAWAY
PROTEKSYON, PAIWAS
PROTEKSYON, PAMPALIGAW NG
         KAAWAY
KATOTOHANAN, KALIGTASAN,
         
PAMPABAGO NG LASA NG TUBIG, 
KONTRA MASAMANG
         INTENSYON
PANGHILING NG AWA, 
PAGLILINIS ESPIRITUAL, 
PAGPAPALA, LIWANAG
SA BUHAY AT GRASYA, 
LAKAS, AT KABUTIHAN
 
TIWALA, DEPENSA, TAGABULAG,
         
PAGTAMO NG KARUNUNGAN
NUMERACIONTHE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200