Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

"ITONG IYONG ABANG LINGKOD, O DIYOS, SANA PAGPALAIN, UPANG AKO AY MABUHAY AT ANG UTOS MO ANG SUNDIN."
 
AWIT 119:17
 
 
Contains the following books:

1. AKLAT NG BAKOD- nagtataglay ng pqaraan ng proteksyon sa sarili. May 7 levels na pagbabakod na may 7 sublevels bawat isa. May talisman din na pambakod, bakod para sa bahay, sa pintuan ng bahay, at sa sariling kuwarto.

2.MASO DEL MUNDO- maikling kasaysayan ng maso del mundo, salita ng maso del mundo noong minaso ang patibayan ng mundo, nang tumawag ng kulog at kidlat, pagwasak sa poder ng diyablo. Mga tumatak sa patibayan ng mundo, tumatak sa ulo ng Leviathan,tunatak sa ulo ng Behemoth, naitatak sa Braso ni Lucifer, lumabas sa axis ng mundo, sa puso ng mundo, sa Bundok ng Sinai, talisman sa kaligtasan, kontra sitahan, kontra masasamang loob, kontra masasamang espiritu, kontra paninirang-puri, kontra gayuma, kontra usog at buyag, sa biyahe sa dagat,kapayapaan, laban sa gaway, aswang, mangkukulam, sa kapahamakan, kalungkutan, pampalayo ng masamang-loob, kontra evil eye, sa viaje, kalutasan ng problema, sa pagkaloob ng grasya, sa negosyo, sa palipad-hangin, sa ayuno, kontra inggit ng kapwa, para hindi mailigaw ng mahika, paalis sa negatibong puwersa sa bahay, sa pagkakaroon ng panaginip, kontra banta, suwerte, kontra malas sa bahay, solusyon sa problema, kalas sa tigalpo at kulam, maligayang pagpapamilya; proteksyon sa bahay at pamilya; ang tumatak sa kalasag at espada ni San Miguel

3. AKLAT NG FORMULA-formulang pangbakod, pampalakas ng pangangatawan, pampaalis ng masamang impluwensya, magtaglay ng liwanag, hindi maililigaw ng salamangka, paalis ng kaguluhan sa sarili, paalis ng takot at kalungkutan, suwerte, sa tagumpay, sa sugal, proteksyon, sa pananalapi, laban sa aswang, kontra galit, kontra masamang banta, paalis ng dalamhati,kontra masamang espiritu, pambasbas sa pagkain at inumin, paalis ng malas, depensa sa sarili, palayo sa tukso, proteksyon sa pamilya, lihis mata, hindi makakatagal ang may bertud mula sa diyablo, upang hindi pinsalain ng ahas, kasagutan sa isasangguni; kaligtasan, laban sa evil eye, paalis ng masamang intensyon,magkaroon ng pangitain, kaalaman sa sinag araw, dignum bakal, mutya ng tubig, mutya ng kabal, medalyang malambot, mutya ng ulikbangon.

4. AKLAT NI AVARAHAKA-mga mantra mula sa India: pantanggal ng masamang impluwensya sa sarili, paalis bisa sa nangangaluluwa, sa pagkuha ng halaman, sa talino, proteksyon, husay sa salita, kagalingan sa sakit, paalis ng balakid, sa edukasyon, sa kaligayahan, sa respeto, sa galit, sa kalusugan, sa negosyo, sa nagtatanim, sa panghuhula, mga halaman na magagamit sa espiritual, karunungan sa mga bato, mga mantrang muslim, beej mantras,paggawa ng baon na hindi makakapasok ang sinumang may kapangyarihan ng demonyo.

5. AKLAT NG KALIKASAN- tungkol sa atis, timplang panglaban sa masasamang espiritu.

6. PATNUBAY SA WASTONG PAGGAMIT NG KALENDARYONG TAGALOG NI HONORIO LOPEZ- ukol sa anyo ng buwan at mga gawaing ukol dito, buwan sa pagtahak sa Zodiac at saan ito mainam, tungkol sa sukdulang paglaki ng tubig, tungkol sa kalendaryo ng mga magsasaka at mamalaisdaan at gawaing ukol dito, mga araw na mapalad at mga araw ng kasawian; ukol sa mga pista ng mga santo.

7. AKLAT NG ORACION #1- pamigil, kontra gaway, testing sa kulam, tagabulag, malikmata, depensa, kontra masamang banta, sa tindahan, sa tahimik na pamamahay, sa boxing, sa liwanag ng isipan, kontra mababangis na hayop, pangkonsensya, pampabalik ng lumayas, suwerte sa trabaho, pader espiritual pananggalang laban sa lahat ng kasamaan.THE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200