Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

BITTACHON


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

PAG-AALAY AT PASASALAMAT

 PAMILIN

ANG 7 LAYUNIN NG D.E.U.S.(G.O.D.)

PALIWANAG UKOL SA MGA LAYUNIN NG D.E.U.S. (G.O.D.)

 BITTACHON

MGA ILANG MGA ARAL SA BIBLIYA 
UKOL SA TIWALA SA DIYOS:
PANALANGIN NG PAGTITIWALA SA DIYOS:

PANAWAGAN SA LIWANAG NG DIYOS

 
PANALANGIN
         NG PAGHILING 
NG MABUTING KAPALARAN AT 
MGA PAGPAPALA MULA SA DIYOS
  PAGHINGI NG KAPATAWARAN SA DIYOS AT
         PAGLILINIS NG SARILING KATAUHAN

 KALIGTASAN SA LAHAT NG KAPANGANIBAN

 PAGPUPURI SA PANGINOONG JESU CRISTO

 PANALANGIN
         SA DIYOS
PAGHINGI NG TAWAD, 
PAG-AADYA, 
PAGHINGI NG AWA
AT SAKLOLO
PANALANGIN
         SA DIYOS AMA
AT PAGHILING NG MGA 
MABUBUTING BAGAY
 PANAWAGAN SA BANAL NA ESPIRITU
AT PAGHILING SA KANYANG PAGPAPALA,
BASBAS, GABAY, SUBAYBAY AT KANYANG 
PAGSAMA, TULAD NG PAGSAMA NIYA 
SA MGA KRISTIYANO NOONG UNA

 ANG SUSI NG MGA SUSI

 ANG PANGALAN NI YHWH SA PAGKA-DIYOS AT PANGINOON HARI NG MAJICA. ITO ANG PODER, KAPANGYARIHAN, AT SUSI NG MGA SUSI NG LAHAT NG MAJICA

 
PANGONTRA SA MASAMANG MATA,
AT UPANG ANG MGA MASASAMANG ISIP 
NG IBA AY HINDI DUMIKIT SA ATIN
 UPANG TAYO AY PALAKASIN 
AT BASBASAN NG DIYOS:
 KONTRA
         SUNOG
 PAGHINGI NG AWA SA DIYOS
MAGKAROON
         NG LAKAS LABAN SA TUKSO
 SA
         PAGHILING NG KAILANGAN, 
KAGAMUTAN AT PROTEKSYON
 UPANG MAGTAGUMPAY SA BUHAY
MAGKAROON NG PAGPAPALA
 LUMAKAS ANG PANINIWALA
 PAGHILING NG HIMALA O MILAGRO SA BUHAY
UPANG HUMILING SA DIYOS
 PANALANGING PANGKALAHATAN
 PAGHILING SA DIYOS NG KALAKASAN
 PAGHINGI NG UNAWA SA DIYOS
 PAGPUPURI SA DIYOS 
KALIGTASAN SA MASAMANG KAPANGYARIHAN 
 PODER NG 5 VOCALES

 8-A-D

ANG SISTEMA NG 8-AD  AY PINANINIWALAANG NAGKAKALOOB NG PROTEKSYON LABAN SA MGA MABIBIGAT NA URI NG TIGALPO, TULAD NG OX, NUNONG KAMATAYAN, 7 HARING KAMATAYAN, MGA BOLANG APOY, ESPADA, BOMBA, TALIM, AT ANUMANG TULAD NITO.

  31 SUSI NA PINAGKALOOBAN NG PANGINOONG JESUCRISTO NG KAPANGYARIHAN

 PANALANGING PANG-DIBUSYON SA 31 NA SUSI

 ANG TAONG SUMASA-DIYOS, NA NAKIPAG-ISA SA PANGINOONG JESUCRISTO, NA MAY BUSILAK NA KALOOBAN, AT NAGSISIKAP SA DAAN NG PANGINOONG JESU CRISTO AY HINDI PAGKAKAITAN NG ILAN SA KAPANGYARIHANG NAPAPALOOB SA 31 SUSI:

 ANG DILIM AY NAPALILIWANAG

NAPAGSASAMA ANG HIWALAY NA KALANSAY 

PUMUPUKAW SA PATAY NA TAO O HAYOP, PUMAPASOK AT NAGPAPAGALAW

NAKAKABASAG, NAKAPAGPAPALAMBOT NG MATIGAS NA BAGAY

 MABILIS, LUMALABAN SA MASAMA, HINDI NAKIKITA 

NAKAPIPIGIL, NAKAPAGBABALIK NG UMALIS

 TINUTUWID ANG BALUKTOT, NAKATUTUYO NG TUBIG

 NAKABABASAG, NAKAYAYANIG, NAKABIBINGI, NAKAPAG-UUTOS

 NABUBUKSAN ANG NAKASARA, NAKAPAPASOK NA HINDI MAPIGIL

 ANG SALITANG ITO AY PINAPANGINOON NG  KULOG AT KIDLAT,  APOY AT LINDOL

 PANGPALUBAG-LOOB

HINDI MATUTULOY ANG BANTA, NABUBUHAT ANG MABIGAT

NAKAPIPIGIL NG PUTOK NAKAPAGPAPASABOG

 HINAHANAP ANG NAWALA AT NAIBABALIK

 ALAM ANG PINAGMULAN, NATATAROK ANG LAHAT

 NAUULI ANG SIRA, NAKAPAPASOK KAHIT SAAN

NAPAGHIHILOM NG BITAK NAKAPAG-IIBANG ANYO

 NAKAPAGPAPAWI NG BAGSIK NG MABANGIS NA HAYOP

 PINATITIGAS ANG BAHAGING MALAMBOT NAKIKITA ANG MALIIT NA BAGAY

 NAKIKITULAD SA ANUMANG KULAY, NAKAKAKAPIT SAANMAN

 NAKAPAGDADALA NG SAKIT KAHIT KANINO

 NAKAKAKUHA NG APOY SA KIDLAT

NAKAPAGPAPALAMBOT NG PATALIM

 NAKAPAGLALAYAG SA LAOT NG DAGAT

NAKAPAGPAPALUBOG NG SASAKYANG DAGAT

 NAPATATABA NG PAYAT

NAPAPAPAYAT ANG MATABA

NAKIKITA ANG WALA

NASUSULAT ANG WALA

LUMILINAW ANG LAHAT

 HINAHANAP ANG NASA ILALIM NG LUPA, NAPAGSASAMA SAMA

 NAPALULUSOG ANG HALAMAN

NAPASASARIWA ANG LANTA

NAPARARAMI ANG KAUNTI

NAPAKAKAUNTI ANG MARAMI

 NAPAGPAPAWALA NG MALAY-TAO

NAPARURUSAHAN ANG MASAMA

NAPAGSASAMA ANG NAG-IISA

 ANG MAHINA AY NAPASISIGLA

 NAKALALAMPAS SAANMAN

 ANG SUSI NG 31 SUSI

 ANG 3 MAHIHIWAGANG SALITA NG KALIGTASAN

 PAMIGIL

UPANG HINDI MAPANSIN NG MGA KAAWAY

SA BARILAN (KALIGTASAN)

 PAGPAPAALIS NG MASASAMANG ESPIRITU SA TAO AT NAKAPAGPAPALIWANAG NG ISIP

 PARAAN NG PAGBABASBAS NG PAPEL NA SINULATAN NG ORACION UPANG  MAGKAROON NG BISA

 ORACION SA MGA KASANGKAPANG PANG-IPIT SA KAMAY O PAA NG NAKUKULAM O NAEESPIRITU UPANG MASAKTAN ANG MAY SAPI AT UMAMIN KUNG ANONG URI NG ESPIRITU SIYA AT/O PANGALAN

 MGA SUSI NA NAGKAKALOOB NG KAPANGYARIHAN SA KARAPAT-DAPAT

 SUSI NG KAPANGYARIHAN SA ISIP

SUSI NG KAPANGYARIHAN SA KALULUWA

SUSI NG PAGHILING NG KAYAMANAN

 SUSI UPANG IPAGKALOOB ANG MABUTING KAHILINGAN

 SUSI PROTEKSYON SA MASASAMANG IMPLUWENSYA

SUSI PROTEKSYON SA KASAMAAN

SUSI SA KALIKASAN

 SUSI LABAN SA KAGULUHAN AT AWAY

 SUSI SA DAMDAMIN

SUSI GAMOT SA PAMAMAGA

SUSI SA MAAYOS NA PAGTULOG

 SUSI SA IKATLONG MATA

 SUSI SA PAG-ALAM NG PANAHON AT KAGANAPAN

 SUSI SA PAGHILING NG KAYAMANAN

PAMILIN PARA SA MGA ORACION AT FORMULAS

 PANIRA NG NEGATIBONG ENERHIYA SA PALIGID

PANGONTRA NG MASAMANG IMPLUWENSYA

PAMPABALIK NG TOTOONG ANYO NG ESPIRITU

PAMPABALIK NG ESPIRITU SA PINANGGALINGAN NITO

PANGLINIS NG MGA NEGATIBONG PUWERSA SA PALIGID

PAGHILING NG MGA BAGAY NA MAY KINALAMAN SA ELEMENTO NG TUBIG   (KUNG MAY DUMADALOY NA TUBIG TULAD NG ILOG O DAGAT)

 KAPAG MAY APOY O SUNOG AY MAAARING HUMILING

 7 KIDLAT NA SUMISIRA SA MASASAMANG KAPANGYARIHAN

 PANIRA SA MASAMANG KAPANGYARIHAN

 UPANG HINDI TABLAN O PASUKIN NG MASASAMANG ESPIRITU AT PALIPAD HANGIN

 HINDI MAAANO NG KAAWAY

PANGKALAS
         SA KAPANGYARIHAN NG MASASAMA
PANGWASAK NG MASAMANG KAPANGYARIHAN
  PAMPATAAS NG DEPENSA NG KATAWAN
 SA MGA MASASAMANG LOOB

 NAKAKAPAGPATIGIL NG MGA ATAKENG ESPIRITUAL

 PANAULI SA NATIGALPO

 CONSAGRASYON SA GAMIT

 SA KULAM UPANG HINDI TABLAN
 PAMPAHABA NG BUHAY

 SA DEPENSA

 TAGULIWAS

 UPANG MAGING MAAYOS PARA SA IYO ANG MGA ORAS AT ANG MGA LUGAR AT MGA PANGYAYARI

 UPANG MAPANATILI ANG PAGMAMAHALAN SA SAMBAHAYAN AT MAGING MASUWERTE SA ANUMANG NEGOSYO

 SUMISIRA SA LAHAT NG KASAMAAN AT SALAMANGKA

 KALIGTASAN

 UPANG TULUNGAN

 KALIGTASAN
 UPANG PAGMALASAKITAN NG DIYOS
UPANG MAGKAROON NG MALINIS NA PUSO
 PANGALAN NG SUPREMO DIOS, MGA PONDO ITO

 PONDO NA HABANG TINITIRA KA AY PATAAS KA NG PATAAS

 ANIM NA SUSI

KABILISAN AT KAPANGYARIHAN

 NAGDADAANG HINDI NAKIKITA

 NAKALALAMPAS O NAKAPAGLALAGOS

 NAGIGING BATA O MATANDA

 NAKALULUBOG SAANMAN

 NAKALALAKAD SA HANGIN, SA TUBIG

AT NAWAWALA KUNG IBIG

 GENERAL DEVOTIONTHE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200