Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

SHENAYIM II


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

 

MGA NILALAMAN

 

PAG-AALAY AT PASASALAMAT
7 LAYUNIN NG DEUS(GOD)
PALIWANAG
ALEPH
BETH
GIMEL
DALET
HE
VEU
ZAYIN
CHET
TETH
YOD
KAPH
LAMED
MEM
NUN
SAMEKH
AYIN
PEH
TZADDI
KOPH
RESH
SHIN
TAU
 
UPANG MAALALA ANG MGA BAGAY-BAGAY
PAMPALIWANAG NG ISIP,
PAMPAGISING NG ISIPAN
 
 
 
PANG-ALIS NG TAKOT, 
PANG-ALIS NG KALUNGKUTAN
 
UPANG ISADIWA ANG ISANG KONSEPTO,
UGALI, KAKAYAHAN
 
PAMPALAKAS NG KAMALAYAN,
PAMPALAKAS NG ISIS
 
PAMPALAKAS NG ISIP, 
NG PAKIRAMDAM, 
AT DETERMINASYON
 
PAMAYAPA, 
PAGPAPATAWAD, 
PANGPAKALMA
 
PANG-ALIS NG SOBRANG 
PAGDUDUDA SA TAO
 
NUPANG TUMALAS ANG PAKIRAMDAM, 
AT MALAMAN ANG MGA NAKARAAN
 
PANGKONSENSYA, INSPIRASYON, 
TALAS NG PAKIRAMDAM, 
PANGPASAYA
 
NAG-AALIS NG PAGDUDUDA,
 NAGBIBIGAY NG TIWALA
 
UPANG AMININ ANG PAGKAKASALA,
KONSENSYA, MAKIBAGAY SA
         MGA IDEYA
 
UPANG
         MAS MAKIBAGAY 
SA MGA ISIPAN,
AT
         DAMDAMIN
 
PANG-ALIS
         SA PAGOD NG ISIPAN SA IBA,
PANG-ALIS NG INIS SA SARILI
 
MALINAW NA PAG-IISIP, 
AT KONSENSYA
 
PAMPALIGAYA, 
PANGGAMOT NG LUNGKOT, 
MALUTAS ANG MGA PROBLEMA
 
PAMPATIBAY NG MEMORYA
 
MAUNAWAAN ANG NAIS NG DIYOS
PAMPAGISING NG DIWA,
 
MADALING PAGKATUTO
MEMORYA
 
UPANG TUMALIM ANG ISIPAN,
MAGISING ANG ISIPAN
 
PAGHILING NG MGA MABUBUTING BAGAY
PANGKARGA ESPIRITUAL
 
PAGKARGA NG MGA LUGAR 
NG MABUBUTING BAGAY
 
PAMPATAGAL NG BUHAY,
PAMPALAKAS NG BIGKIS NG BUHAY
 
PARA
         IBALANSE ANG 
PAKIRAMDAM AT ISIP
 
PARA
         MAGKAROON NG KAPAYAPAAN,
PAGKAKASUNDO, PAGPAPALA
 
PARA LUMINAW ANG PANINGIN,
UPANG
         LUMINAW ANG MATA,
AT ANG ESPIRITUAL NA PANANAW
 
PANG-ALIS NG MGA MASASAKIT NA ALA-ALA,
MAKAKATULOG ANG HINDI MAKATULOG,
MAKAUNAWA
 
PANGSALIN NG KAPANGYARIHAN,
PAMPALAKAS NG PANINIWALA
 
BALANSE NG DIWA, 
MORALIDAD
 
MAKAUSAP ANG MGA NILIKHA SA TUBIG
 
MABASA ANG DIWA NG ESPIRITU
 
SA TAGUMPAY, KALIGAYAHAN, 
KAKONTENTUHAN,
AT BALANSE SA DIWA
 
SA KABABAANG-LOOB, 
DIBUSYON,
PAGKARGA
 
SA KALAYAAN, 
KALIGTASAN SA TAO
 
SA PROPESIYA, 
SA PAG-ALAM NG HINAHARAP
 
SA PAGBABAGO NG DIWA
 
SA PAGPAPAHUSAY NG MEMORYA
 
SA INSPIRASYON, 
PAMPATALAS NG PAKIRAMDAM,
TALAS SA TAINGANG ESPIRITUAL
 
SA PAGPAPALAKAS NG MGA KAKAYAHAN NG ISIP,
PAGPAPADALA NG MENSAHE SA HANGIN
 
SA PAGBUHAY NG MGA 
KAKAYAHAN NG ISIPAN,
SA HIKA
 
SA PAGPAPASUSTANSYA NG PAGKAIN,
PAMBENDISYON SA PAGKAIN
         AT INUMIN
 
SA
         PAGKAKARGA NG MGA DIBINONG PAG-UUGALI HABANG HUMIHINGA NG DAHAN-DAHAN
 
SA PAGPAPALAWAK NG DIWA, 
AT PAGKAUNAWA
 
SA PAGPAPATIBAY NG KATAWAN LABAN SA MASASAMANG
         MGA IMPUWENSYA, 
PAG-ALAM SA PAGHAWAK
 
SA KALAYAAN NG ISIP, PAGNENEGOSYO,
MABILIS NA PAG-IISIP
 
SA KONSENTRASYON, 
PANGGAGAMOT NG PANANAKIT NG KATAWAN
 
SA MEMORYA, 
LABAN SA MASASAMANG IMPLUWENSYA, 
PAGKARGA NG MABUTING UGALI
         SA SARILI
 
SA  PAGPAPALIWANAG NG AURA, 
SA
         PAGHIHINGI NG PABOR SA DIYOS,
UNAWA, KATUWIRAN
 
SA PAGPAPATIBAY NG KATAWAN, 
PAGSAMAHIN ANG MGA KAKAYAHAN NG ISIP
 
PAMPALAKAS NG KAMALAYAN,
 SA MEMORYA, SA KAALAMAN
 
SA PAGLALAKBAY-DIWA
 
PAGLILINIS NG ISIP, 
PALAKAS NG PAKIRAMDAM, 
INSPIRASYON
 

SA PAGPAPALAKAS NG DETERMINASYON, KAALAMAN, PANG-ALIS NG MGA NEGATIBO SA KATAWAN, PANGGAMOT SA ISIPAN

SA KABABAANG-LOOB, PANGKONSENSYA,

 

SA PAGKAKASUNDO, PAGKAKAIBIGAN, TAGUMPAY AT SUWERTE SA NEGOSYO, KASIYAHAN, YAMAN

 

SA PAGHILING SA DIYOS,

PAMPALIWANAG NG MATANG ESPIRITUAL

 

SA PAGBUHAY MULI KUNG IKAKALOOB NG DIYOS

(AT KUNG ANG KAMATAYAN AY HINDI MULA SA KANSER, TB, MALALANG SAKIT)

 

 

SA PAGTANGGAL NG MEMORYA,

PAGPAPALAKAS NG MEMORYA,

LIGAYA AT TAGUMPAY

 

SA PAGPAPALAKAS NG PANINIWALA,

 ILAW, PAALIS NG BAGABAG, KAYAMANAN, MASAGANANG ANI

 

SA PAG-ALIS NG MGA PAGNANASA,

PANTUNAW NG MGA ELEMENTAL

 

SA PAGPAPASIGLA NG ISIP, PAGHILING,

PAGGAMOT SA TIYAN

 

SA PAGPAPALAKAS NG PANANAW,

PALAKAS NG ESPIRITU

 

KATUWIRAN, PAGPAPABAGO NG LASA

 

SA MATALAS NA ISIP, KALAYAAN,

KAKAYAHAN, KAALAMAN, MAUNAWAAN ANG PAGHIHIRAP NG MGA TAO

 

SA PAGPAPALAKAS NG ISIPAN,

PAG-ALAM NG MGA NANGYARI AT MANGYAYARI,

LABAN SA ESPIRITUAL NA HARANG, MASAMANG IMPLUWENSYA, MAPAMINSALANG KAPANGYARIHAN

 

MALINAW NA UNAWA,

TELEPATHY, BILIS-ISIP

 

 

SA PAGPAPALAKAS NG MEMORYA,

PAGKARGA, PAMPASIGLA

 

PAGREHISTRO NG ISIP NG IBA, MALAMAN ANG KARMA NG TAO, PAMPALAKAS NG MATA, ISIP, PAKIRAMDAM

 

SA PAGPAPATIBAY NG KAKAYAHAN SA ISIP, PAMPALAKAS NG TELEPATHY

 

SA PAGPAPALAKAS NG ISIP,

AT MAGKAROON NG UNAWA

 

SA PAGPAPALAKAS NG EGO,

KAALAMAN, PAKIRAMDAM

 

SA PAGPAPALAKAS NG KAALAMAN AT

MGA UGALING MABUTI

 

SA PAGPAPATIBAY NG DIWA

 

PAGPAPALAKAS NG ISIPAN,

AT PAG-IISA NG ISIP AT DAMDAMIN

 

PAGHINGI NG BENDISYON SA ISIP

PAMPALAKAS NG PAKIRAMDAM

PAMPAHUSAY SA PAGSASALITA

PAMPALAKAS NG PANINIWALA AT ISIPAN

PAMPATIBAY NG PANINIWALA

SA PAGBABAGO TUNGO SA MABUTI

PAMPATALAS NG PAKIRAMDAM

PAMPALAKAS NG ISIP

UPANG MAGING MAALAM SA BATAS ESPIRITUAL

KALAYAAN NG KILOS AT GALAW

KALIGAYAHAN

LIWANAG

MEMORYA

 

TALAS NG PAKIRAMDAM

TALINO

TALINO SA PAGKAKAROON NG PAGKAKAKITAAN

PAGPAPALA SA KAPANGYARIHAN

PAGPAPALA UPANG MAGING MAGANDA ANG UGALI

PAGPAPALA SA KAMALAYAN

PAGHILING NG PAGPAPALA

PAGPAPATALAS NG PANDAMA

PAMPALAKAS NG PANINIWALA

PAGHILING UPANG MAGING MORAL

PAGHILING NG KAAYAPAAN

PANGHILING NG DIWANG MATUWID

KALAYAAN

SIGLA, LIGAYA

LIWANAG

MEMORYA

TALAS NG PANDAMA

PAGHILING NG KAKAYAHAN NG ISIP

PAMPATALAS NG ISIP

PANGKARGA

KAMALAYAN

PAG-IISA NG DIWA

PAGPAPALA

PAGPAPALA SA SALITA

PANGKONSENSYA

PAMPALAKAS NG PANINIWALA

MORALIDAD

PALAKAS NG PANDAMA

PARA MAGKADIWA AYON SA BATAS NA DIBINO

PAGPAPATIBAY NG DIBUSYON

KALAYAAN NG ESPIRITU

PAMPASIGLA

PAGPAPALIWANAG

MEMORYA

PAKIRAMDAM

MEMORYA

 

PAMPALIWANAG NG ISIPAN

PAMAMAGITAN NG SALITA

 

PAGKARGA GAMIT ANG SALITA

PAGPAPALAWAK NG ISIP GAMIT ANG SALITA

PAG-IISA NG ISIP GAMIT ANG SALITA

PAGPAPALA GAMIT ANG SALITA

PAGPALAKAS NG PANDAMA GAMIT ANG SALITA

PANGKONSENSYA GAMIT ANG SALITA

PAMPALAKAS NG PANINIWALA SA SALITA NG DIYOS

MABUTING ASAL SA SALITA

PAMPALAKAS NG PANAMDAM SA SALITA

PAMPALAKAS NG AURA SA PAGBABASA NG BIBLIYA

PAGBALANSE NG SARILI SA PAGBABASA NG BIBLIYA

 

PALAKAS NG UGNAYAN SA DIYOS

SA PAGBASA NG BIBLIYA

 

PAGPAPALAYA SA KATOTOHANAN NG

SALITA NG DIYOS

 

PAG-AAPOY NG ESPIRITU MULA SA SALITA NG DIYOS

PAGLILIWANAG NG DIWA SA SALITA NG DIYOS

PAMPATALAS NG MEMORYA SA PAGSULAT

PAGPAPATALAS NG PAKIRAMDAM

MATIBAY NA KONSENSYA

PAMPATIBAY NG MEMORYA

MABUTING UGALI

PANGKONSENSYA

PAGKAROON NG MABUTING KONSENSYA

PAGHILING NG MABUBUTING BAGAY

PAGHILING
         NG KARUNUNGAN
PAGHILING NG UNAWA
PAGHILING
         NG TAGUMPAY
PAGHILING NG LIWANAG
PAGPAPATIBAY SA DIYOS
 
KALAKASAN, PROTEKSYON, 
TULONG KUNG MAY PANGANIB
 
KALIGTASAN SA PAGLAKAD
 
UPANG TULUNGAN NG DIYOS AT
UPANG HINDI MAPAHIYA
 
KALIGTASAN, SA KAPAYAPAAN, AT PAGTULOG
 
KALIGTASAN SA MGA KAAWAY
AT MGA TAONG UMUUSIG SA
         IYO
 
UPANG
         PAGKALOOBAN NG DIYOS NG KALAKASAN
 
MGA SAGRADONG ARAL NG 
KALIGTASAN SA ESPIRITUAL

 THE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200