Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

BARAKHI


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

BARAKHI
(MGA NILALAMAN)
 
 
PAG-AALAY AT PASASALAMAT
 

ANG 7 LAYUNIN NG D.E.U.S.(G.O.D.)

 

PALIWANAG UKOL SA MGA LAYUNIN  NG D.E.U.S. (G.O.D.)

PANALANGING PAGHINGI NG KAPATAWARAN SA PANGINOON, SA MGA MABIBIGAT NA MGA PAGKAKASALA.

PANALANGING PANGKALAHATAN

UPANG PAGKALOOBAN NG DIYOS NG KAPANGYARIHAN UKOL SA MGA GAWAING ESPIRITUAL

PAGBABASBAS: ARAL

PAGHAHANDA NG SARILI BAGO MAGBASBAS

PAGBABASBAS NG MGA GAMIT

NA GAGAMITIN SA PAGBABASBAS

PAGSISINDI SA KANDILA

PAGSISINDI SA INSENSO

PANALANGIN NG RITUAL

PAGTAWAG SA BANAL NA ESPIRITU

PANAWAGAN SA KAPANGYARIHAN

BASBAS SA TUBIG NA PANGHUGAS NG KAMAY

PAGBASBAS SA TINAPAY

PAGBASBAS SA ALAK

ARAL UKOL KAY JESU CRISTO AT SA TINAPAY AT ALAK

PANALANGIN MATAPOS KAININ ANG BANAL NA TINAPAY

AT INUMIN ANG BANAL NA ALAK

PAGPAPALA

PAGSASARA NG RITUAL

ANG MADALIANG PAGBABASBAS

MGA PANALANGIN NG PAGPAPALA

SA PAGGISING SA UMAGA
PANALANGIN SA UMAGA
SA PAGHUHUGAS NG KAMAY
 PARA SA PANANAMIT
PAGBABASBAS NG PAGKAIN
PAGPAPALA MATAPOS KUMAIN
 PARA SA PAG-UNAWA
SA PAGBUBUKAS NG ATING MATA
BAGO MAG-ARAL NG BIBLIYA
MATAPOS MAG-ARAL NG BIBLIYA
SA PAGTATAMO NG KARUNUNGAN
PASASALAMAT
         SA DIYOS 
SA PAGKAKALIKHA SA ATIN
SA PAGLAKAD, 
SA PAGTATAMO NG MGA PANGANGAILANGAN
 SA PAGPAPATATAG NG ATING MGA LAKAD
SA PAGKAKAMIT NG TAGUMPAY
PANALANGIN NG KAGALINGAN
SA PAGTATAMO NG KALAKASAN
PANALANGING PANGKALIGTASAN
PAGLABAN SA MASAMA
PAPURI SA DIYOS NA LUMIKHA NG
         LAHAT
PAPURI SA GABI
BAGO MATULOG
PAGTAWAG SA KAPANGYARIHAN
KONSAGRASYON
         SA KATAWAN
MGA SALITANG DUMEDEPENSA 
LABAN SA MGA TIGALPO, 
KULAM, SUMPA AT MGA TULAD NITO
 ORACION NA
         BUMUBUHAY 
NG MGA TAGLAY SA ESPIRITU, 
KALULUWA AT KATAWAN

 

ANG PANALANGIN NA NAHIHILINGAN

NGUNIT PAG-INGATAN, SAPAGKAT ANO MANG

HILINGIN MO PAMAMAGITAN NITO AY PANANAGUTAN KUNG ITO AY MAGBUNGA NG MASAMA

 PAMPALAKAS NG TAGLAY

KONSAGRASYON SA SARILING PAGKAIN AT INUMIN

DASAL SA MABILISANG KONSAGRASYON SA TAO

MAS MAIKLING KONSAGRASYON NG TAO

(SOBRANG PANGMABILISAN)

PAMPAANDAR NG ORACION

 

 THE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200