Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

MGA AKLAT NA NAKAPALOOB DITO:
 
1. LIBRO NG MGA ORACION
upang hindi kapitan ng sumpa, sa palipad-hangin, pantaboy sa espiritu, kontra lason, sa away, 24 oras kabal, consagrasyon sa gamit, sa kulam, sa lagnat, sa mata, saz nalason,sa sugat, sa nagsusuka ng dugo, paandar ng oracion, paandar ng galing, kontra ahas, palinaw sa isip, pampagaling, banal na binhi at banal na tubig, pasuko sa kalaban, pagpapasundo ng mag-asawa, kaligtasan, sa masamang signos ng planeta, paghiling, sa masamang espiritu, pamatay sa epekto ng kulam, sa sunog, kalas sa tigalpo, palayo sa kaaway, kabal, sa negosyo, sa panganib, sa husgado, palakas sa katawan, laban sa paninirang-puri, taguliwas, pampawala ng bisa ng masama, panalab kapag masama ang gamit ng anting-anting, panira ng gayuma, panira ng kaliwang anting-anting, pampasuko,pambakod, kontra barang, lason, usog; sa sakit, dagdag buhay,sa panganib.
2. AKLAT NI ACARACA
laban sa masama, panggamot, laban sa masamang espiritu, paghingi ng katarungan, sa karunungan, sa grasya,lakas ng katawan, inspirasyon, paglinis ng katauhan, pag-alam ng katotohanan, kapayapaan, kontra away, paggamot sa lungkot, pakikibagay, kontra sa masamang kapangyarihan, depensa, kontra gayuma, pangkalahatan, panggagamot.
3. AKLAT NI AHAYAHA
gamot sa kulam, pampabalik sa lumayas, astral projection, pangsagrado ng tubig, sa memorya, kontra sunog, pamako sa espiritu ng mangkukulam, pagaang sa kabuhayan, pangkalas ng kulam, pkaligtasan sa viaje, kontra gaway, kontra gayuma, pampawala ng bisa ng oraciong ginamit sa masama, panira ng masasamang kapangyarihan, pangkuwintas at pangkalmin.
4. AKLAT NI AZAHAZA
sa talino, patnubay, kaligtasan, bendisyon, palubag-loob, kabal, pampagalang, pangsuheto sa masamang espiritu, pampabalik sa tigalpo, panira sa masasamang balak, pambalanse sa sarili
5. AKLAT NG SPIRITUM WACSIM
kumpletong panalangin sa Spiritum Wacsim, maikling paliwanag, pambuhay ng talisman ng Spiritum Wacsim.
6. AKLAT NG PAGKABUHAY NG PANGINOONG JESUCRISTO
kumpletong panalangin, susi, pambuhay sa taong kamamatay pa lamang,pambuhay.
7. AKLAT NG A-ZETA
ang 3 bersyon ng general na panalangin na nagpapabisa sa anumang uri ng taladro o retablo, talisman at iba pa, pati pagpapalakas nito
8. AKLAT NG Y-ZETA
ang Y-ZETA ang pangontra sa OX. Ang aklat na ito ay nagtataglay ng Y-ZETA 7, 9,at 11.
9. MGA IBA'T-IBANG KAALAMAN
tungkol sa tubig na lagkitan, kapangyarihan sa taguliwas, poder sa ATARDAR at INFINITO DEUS, dignum bakal, dignum goma, proseso sa paglilinis ng sarili, ritual sa paglilinis ng sarili, pamumuwesto sa Santa Lucia, Dolores, Quezon (basic), tungkol sa dignum, at gumamela celisl; Ang misterio ng Paglalang
10. THE WAY AND ROAD TO ENLIGHTENMENT
AHIMSA, Travel to different worlds, 3 pearls, path of truth, obligations of the enlightened ones, light meditation, books of enlightenment.THE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200