Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

OXYZ


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

ANG OXYZ AY SISTEMA MULA SA OXZ, AT Y ZETA NA PINAGSAMA. LUMALABAS SA HULI NA PINALALKAS NG Y-ZETA ANG OXZ AT ANG OXZ PINALALAKAS ANG Y-ZETA.
 
SA OXYZ, NARIRITO RIN ANG POOT NG DIYOS SA KASAMAAN NG MGA TAO. NARIRITO DIN ANG KASTIGO NG DIYOS SA ATING MUNDO DAHIL SA GALIT NG DIYOS SA KASAMAAN NG MGA TAO.
 
NARIRITO RIN ANG MGA TALIM NG ESPADA NG DIYOS, MGA PODER NA NAGKAKALOOB NG KAPANGYARIHAN, AT PROSESO SA PAGHILING NG GANITONG KAPANGYARIHAN.
 
NARIRITO DIN ANG SALITANG SUMUSUNOG SA MASASAMANG PUWERSA, PANIRA NG MGA EPEKTO NG TIGALPO, PANSUNOG NG MASAMANG PODER, LABAN SA MGA MANGKUKULAM AT SALITANG MAAARING MAKAPATAY NG MANGKUKULAM, PANSUKLOB, PANGONTRA, ESPADANG PANSILAB NG MASASAMANG PODER, PANGDEPENSA, PANSUNOG NG MGA MASASAMANG ESPIRITU, KAPANGYARIHAN NG ARAW AT BUWAN, PAMATAY NG MASASAMANG ESPIRITU, PANGKUWINTAS NG MASASAMANG ESPIRITU, MGA SALITANG NAKAMAMATAY SA MANGKUKULAM, DEPENSA, PAMPASUKO NG DEMONYO, KONTRA TIGALPO, PANAPAL SA SINASAPIAN, PAGHILING NG KAPANGYARIHAN SA KAMAY, KOMBATE SA MASASAMANG ESPIRITU, PAMPASABOG NG MASASAMANG PUWERSA, PANLABAN SA MASASAMA, PANDUROG, PANIRA NG KAPANGYARIHAN SA KADILIMAN, AT MGA SUSING ESPIRITUAL SA MGA KAHILINGAN.
 
MAY 100 PAHINA ITO.THE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200