Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

ANG AKLAT NA ITO AY NAGTATAGLAY NG MGA SUMUSUNOD:

1. PANALANGIN SA SATOR

2. KASAYSAYAN NG SATOR

3. MGA BASAG NG SATOR

4. 25 SUSI NG SATOR- sa grasya, proteksyon, tagabulag, kabal, lunas, liwas, palubag-loob, lakas, pambuhay, kontra kaaway, kontra takot, kaligtasan, pampukaw sa damdamin, pampalinaw ng isip, tigalpo kontra masama, kaliwanagan, pang-alis ng malas, pampalakas, kontra masasamang poder, kontra masamang espiritu, pampawi ng galit, gamot, kaligtasan, kapangyarihan.

5. 25 SUSI NG SATOR-2-palubag-loob, suwerte, lakas, bakod, konsagra, sa alitan, pampukaw, pampaandar, tagabulag, kabal, pantuklas, sa negosyo, paiba ng isip, konsagra sa inumin, talino, pakalma, sa pag-uusap, panauli, parami, kontra, kabuhayan, pamako, kontra masama, pang-alis ng malas

6. BANAL NA BASAG NG SATOR

7. 25 PANGALAN NG DIYOS NA NAKAPALOOB SA SATOR

8. MGA ANGHEL NA NAKAPALOOB SA SATOR

9.TESTAMENTO DEL CINCO VOCALES (ANG 25 SUSI NG KAPANGYARIHAN) NA PINALAKAS AT PINABAGSIK

10. 25 SUSI NG KAPANGYARIHAN NG SATOR #2- kontra kaaway, tagabulag, taguliwas, kabal, gamot, talino, palubag-loob, sa pagtitig, kontra masasamang tao, panawag, pamarusa, kontra gaway, kulam, masama; sa gutom at uhaw, telepathy,sa lakas, hindi matuloy ang banta, pangtuklas ng mga lihim, kaligtasan sa paglalakbay, pangkabuhayan, pang-alis ng takot, pangkahilingan, pambakod, panggamot.

11. PAMBAKOD SA SARILI

12. SATOR NG MGA SATOR

13.PAGTAWAG SA MGA MABUBUTING ESPIRITU

14.MGA SATOR NA MAGAGAMIT SA IBA'T-IBANG SITWASYON O PANGANGAILANGAN

15. MGA SATOR NA NAGKAKALOOB NG KAPANGYARIHAN MAGNETO O TUBIG

16. SATOR NG MAHAL NA BIRHEN

17. MGA PANGALAN NG DIYOS NA PASATOR

18. OX NG SATOR

19. SATOR CORONADOS (PAMBAKOD NA KRUS)

20. PANGALAN NG DIYOS

21. PANAWAG SA SATOR

22. SUSI NG SATORTHE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200