Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

A-SERIES BOOKLET


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

ANG A-SERIES BOOKLET AY MAIIKLING LIBRETO UKOL SA MGA BAGAY-BAGAY NA ESPIRITUAL.
 
MAY MGA PAKSA ANG MGA ITO NA ANG INILALAGAY LAMANG AY MGA MAIIKLING BAGAY UKOL SA PAKSA NA KUNG PANANAMPALATAYANAN AY UMAANDAR SA TAONG MARAPAT.
 
GINAWA ANG MGA LIBRETONG ITO PARA SA MGA TAONG MAY SULIRANIN SA BUHAY UPANG MAGING TULONG PARA SA KANILA.
 
A-A01 EMET (January 1, 2008)
A-A02 PAGLILINIS SA SARILI (January 2, 2008)
A-A03 PANAWAG SA BANAL NA ESPIRITU
(January 3, 2008)
 
A-A04 PAGHILING 1 (January 4, 2008)
A-A05 PAGHILING 2 (January 5, 2008)
A-A06 PAGHILING 3 (January 6, 2008)
A-A07 PAGHILING 4 (January 7, 2008)
A-A08 PAGHILING 5 (January 8, 2008)
A-A09 PAGHILING 6 (January 9, 2008)
A-A10 PAGHILING 7 (January 10, 2008)
A-A11 PAGHILING 8 (January 11, 2008)
A-A12 PAGHILING 9 (January 12, 2008)
A-A13 PAGHILING 10 (January 13, 2008)
A-A14 PAGHILING 11 (January 14, 2008)
A-A15 PAGHILING 12 (January 15, 2008)
A-A16 PAGHILING 13 (January 16, 2008)
A-A17 PAGHILING 14 (January 17, 2008)
A-A18 PAGHILING 15 (January 18, 2008)
A-A19 PAGHILING 16 (January 19, 2008)
A-A20 PAGHILING 17 (January 20, 2008)
A-A21 PAGHILING 18 (January 21, 2008)
A-A22 PAGHILING 19 (January 22, 2008)
A-A23 PAGHILING 20 (January 23, 2008)
A-A24 PAGHILING 21 (January 24, 2008)
A-A25 PAGHILING 22 (January 25, 2008)
A-A26 PAGHILING 23 (January 26, 2008)
A-A27 PAGHILING 24 (January 27, 2008)
A-A28 PAGHILING 25 (January 28, 2008)
A-A29 PAGHILING 26 (January 29, 2008)
A-A30 PAGHILING 27 (January 30, 2008)
A-A31 PAGHILING 28 (January 31, 2008)
A-A32 PAGHILING 29 (february 1, 2008)
A-A33 PAGHILING 30 (february 2, 2008)
A-A34 PAGHILING 31 (february 3, 2008)
A-A35 PAGHILING 32 (february 4, 2008)
A-A36 PAGHILING 33 (february 5, 2008)
A-A37 PAGHILING 34 (february 6, 2008)
A-A38 PAGHILING 35 (february 7, 2008)
A-A39 PAGHILING 36 (february 8, 2008)
A-A40 PAGHILING 37 (february 9, 2008)
A-A41 PAGHILING 38 (february 10, 2008)
A-A42 PAGHILING 39 (february 11, 2008)
A-A43 PAGHILING 40 (february 12,2008)
 
A-A44 KALIGTASAN SA PAGLAKAD
(february 13, 2008)
 
A-A45 SA PAG-IBIG
(february 14, 2008)
 
A-A46 KALAKASAN (February 16, 2008)
A-A47 KALAKASAN (February 17, 2008)
A-A48 KALAKASAN (February 18, 2008)
A-A49 KALAKASAN (February 19, 2008)
A-A50 KALAKASAN (February 20, 2008)
A-A51 KALAKASAN (February 21, 2008)
A-A52 KALAKASAN (February 22, 2008)
A-A53 KALAKASAN (February 23, 2008)
A-A54 KALAKASAN (February 24, 2008)
A-A55 KALAKASAN (February 25, 2008)
 
A01- SAN BENITO (JANUARY 8, 2009)
A02- SATOR (JANUARY 10, 2009)
 
A1- PAGHILING NG KAPANGYARIHANG ESPIRITUAL
(PARA SA MAYO 1, 2009)THE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200