Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

SHEMAYAW


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

PAMILIN
ANG KAPANGYARIHAN SA LIKOD NG
         AKLAT NA ITO:
PROSESO NG PAGPAPAANDAR NG MGA
         NILALAMANG KARUNUNGAN SA AKLAT NA ITO

 333 NA SUSI

 

ANG SALITANG NAKAKAPAGPALAYO NG MASAMANG KAPANGYARIHAN AT MGA ESPIRITU

 

PARA PAG-AYUSIN ANG DALAWANG MAG-ASAWA

 

UPANG MAPALAYA ANG TAONG INAALIHAN

NG MASASAMANG ESPIRITU

 

KONTRA SA MASASAMANG PANGYAYARI

KONTRA MAGNANAKAW

SA DIPERENSYA SA MATA

TAGULIWAS

SA KAGAT NG MAKAMANDAG NA HAYOP

KALIGTASAN

PANGGAMOT SA SUGAT

SA NAMAMAGA

SA PESTE

SA PANANAKIT SA KATAWAN

SA PILAY, PANANAKIT NG KATAWAN

 

SUSI SA 5 VOCALES

NAHIHILINGAN

 

SUSI NG O.R.B.

NAHIHILINGAN

 

PANAWAG SA NANGULAM

 

PANGBAKOD

HINDI MAKAKAALIS ANG KALABAN

 

SUSI NG 24 ANCIANOS

NAHIHILINGAN

 

KALISKIS NG WACSIM

KABAL

 

RAYOS NG ARAW

KAPANGYARIHAN

 

SINAG NG BITUIN

KAPANGYARIHAN

 

PANDUROG NG SAKIT

PANGKALAHATANG CONSAGRACION

PANGALAN AT KAPANGYARIHAN NG DIYOS AMA

PARA SA PAGTITINDA

PANGTANGGAL NG MGA SAKIT

KABAL 24 ORAS

TIGALPO SA ITAK

PAMBUHAY NG GAMIT

PANTAWAS SA BASO NG TUBIG

PANGGAMOT

PANG-ALAM NG MGA BAGAY

PANALI SA ESPIRITU

PANGTESTING SA NAKUKULAM

PAMPASABOG NG KULAM

PALIHIS

KALIGTASAN SA BARILAN

KALIGTASAN SA ARMAS

PANGPALAKAS NG KAMAO

PALIHIS SA PAGLAKAD

KABAL

HINDI TATABLAN

KUMAPIT SA KAHOY O PUNO UPANG HINDI MAKITA

PANIRA NG BARIL

SUSI: NAHIHILINGAN

SUSI: PANTANGGAL NG SALA

SUSI: TAGUMPAY

SUSI: PAMPASUKO

SUSI: SA LAKAS

SUSI: KARUNUNGAN

SUSI:KAPANGYARIHAN

SUSI: KAALAMAN

SUSI: LIWANAG

SUSI:

SUSI: PANGITAIN

SUSI: KALIGTASAN

SUSI: LABAN SA KASAMAAN

SUSI: SA KABUTIHAN

SUSI: KAPANGYARIHAN

SUSI: KAYAMANAN

SUSI: MALIKMATA AT PAGBABAGONG-ANYO

SUSI: KALUSUGAN

SUSI: PAGLILINIS

SUSI: DAGDAG-BUHAY

SUSI: NAG-AALIS NG LUNGKOT

SUSI: NAGTATANGGAL NG MGA PAGDUDUDA

SUSI:NAGKAKALOOB NG NAIS

 

SUSI: NAGKAKALOOB NG KAYAMANANG HIGIT SA MATERYAL

 

SUSI: TULONG SA MGA KALULUWA

NAGBIBIGAY NG MAGANDANG KAPALARAN

SUSI: NAGKAKALOOB NG LIGAYA

SUSI: NAGKAKALOOB NG KAALAMAN

SUSI: NAKAKAPAGPALUBAG-LOOB

SUSI: PODER

PAMPALUBAG-LOOB

 

SUSI SA PUWERSA NG ANAK

NAHIHILINGAN

 

SOLO OJO

NAHIHILINGAN

 

ANG NAG-UUTOS SA 7 TATAK

NAHIHILINGAN

 

PANAWAG NA ITINURO NG AMA SA ANAK

ANG PANGALAN SA SINAG NG ARAW

NAHIHILINGAN

 

PANGBUKAS AT PANGSARA

 

SA VIAJE AT PAMPASUNOD NG TAO

 

PANGSUHETO

 

KAPANGYARIHAN NG 2 MATATANDA

 NA NAKAKAALAM SA LUPA

NAHIHILINGAN

 

PANGALAN NG INFINITO DEUS NA KINAUUWIAN

NG LAHAT NG BAGAY

NAHIHILINGAN

 

MABALASIK

CABAL SA LAHAT

 

NOONG IPAGTABUYAN SI SAMUEL BELIBET

MAAARING UTUSAN KAHIT ANONG BAGAY

 

WINIKA NI MOISES NOONG TUMAWID SA DAGAT

TAGABULAG

  

WINIKA NG INFINITO DEUS AT NALAGAY

SA KANIYA-KANIYANG KALAGAYAN

 

PANAWAG SA MATANDA SA PUNSO

PANGPARAMI NG ANUMAN

 

 WINIKA NG INFINITO DEUS AT

NATARANTA ANG AYAW KUMILALA

NAGBUBUKAS NG SARADO

 

INIKA NG INFINITO DEUS

NAHANDUSAY ANG MGA NILALANG NA AYAW KUMILALA

 WINIKA NG INFINITO DEUS

AT HINDI SIYA MAKITA

MAKABUBUHAY AT MAKAMAMATAY

 CRUZ NG AMA BAGO LUMALANG AT IBINASBAS AT HINDI MAAARING MAPANGAHASAN

 PAMPATULOG AT SA HINDI MAKATULOG

 PODER NG ENCANTO DE DIOS

 NANG PARAMIHIN ANG ISDA

 KAPANGYARIHAN NG QUATRO EVANGELISTAS

 PODER NG STM SA PAG-UUTOS

 

SA PAG-UUTOS

 LLAVE NG CORONA AT CLAVO NI JESUCRISTO

NAHIHILINGAN

 

PANARA

(INIHUHULI SA PANALANGIN)

LLAVE NG PONDO NG JAH

NAHIHILINGAN

 

LLAVE NG SINAG NG JAH

NAHIHILINGAN

 PANGKOMBATE

WALANG SUMPANG KAKAPIT

SUSI NG SAN BENITO

SUSI KONTRA LASON

SUSI LABAN SA MASAMANG ESPIRITU

SUSI KALIGTASAN

SUSI PAMPALIWANAG

PAMPALUBAG-LOOB

PANG-ALAM NG MGA BAGAY

SUSI NG AHAHMY: NAHIHILINGAN

PANGTANGGAL NG NEGATIBONG PUWERSA

PANGTANGGAL NG EPAKTO NG MASAMANG MATA

PANG-ALIS NG GALIT

PANGPALAKAS NG ESPIRITUAL

PAGPAPALA

UPANG HINDI MAHATULAN

PANGTANGGAL NG KASAMAAN SA SARILI AT IBA

PAMPAAMPAT NG PAGDURUGO NG GILAGID

 UPANG MAGKAROON NG TALINO,

KAALAMAN, AT KAYAMANAN

 

PANGHILOT SA PILAY

UPANG MAGKAROON NG YAMAN

KONTRA MASASAMANG LOOB

UPANG MADALING MATAPOS ANG MGA TRABAHO

PAGHILING SA TAO UPANG HINDI TANGGIHAN

PAGHINGI NG TULONG

PARA TULUNGAN NG KAPWA

UPANG PADALHAN KA NG TULONG

PARA MAS MADALING MAKAPANINGIL NG UTANG

PARA BANTAYAN NG ESPIRITU ANG BAHAY

 UPANG HINDI BASTA TABLAN NG NAKASASAKIT

KALIGTASAN

 PARA MABIYAYAAN NG KAYAMANAN

KUNG KARAPAT-DAPAT

PARA PAUTANGIN AT PAGKALOOBAN NG TULONG

 PARA MAGING MABUTI AT MAAYOS

ANG MGA PANGYAYARI SA BUHAY

PARA DUMATING ANG PERA SA TAMANG PANAHON

UPANG PAYAGAN KA SA IYONG HINIHILING

PARA TULUNGAN KA NG DIYOS

HINDI MAKAKAKILOS ANG KALABAN

DISKOMUNYON UPANG MANGINIG ANG TAO

PANG-AWAT SA BAKURAN

PAGHILING NG GALING

KALIGTASAN SA MAPANGANIB NA LUGAR

PANGHILOT SA PILAY

GAMOT SA SINISIKMURA

GAMOT SA HINDI MAKAKAIN

GAMOT SA SARILING KATAWAN

GAMOT SA NABIKIG

GAMOT SA PARAYA AT BARANG

 

GAMOT SA MAKAMANDAG NA TUBIG AT

 MAKAMANDAG NA LUPA

 

SA SINISIKMURA

PAMPAALIS NG MASASAMANG ESPIRITU

GAMOT SA KULEBRA NA ESPIRITUAL ANG SANHI

GAMOT SA DAYA NG ENGKANTO

UPANG LUMABAS ANG TUNAY NA SAKIT NG TAO

GAMOT SA NAPASOK NG LAMIG

GAMOT SA BUKOL NA ESPIRITUAL ANG SANHI

 

GAMOT SA SAKIT SA PUSO NA

ESPIRITUAL ANG SANHI

 

PARA HINDI SAMANTALAHIN NG IBA

UPANG HINDI MATAKOT

PARA HINDI SIRAAN NG KAPWA

PAGBASBAS NG INUMIN

 PAGBASBAS NG PAGKAIN

TAGABULAG

DEPENSA SA SARILI

DEPENSA SA SARILI SA DAGAT

DEPENSA SA SARILI SA KIDLAT

DEPENSA SA SARILI SA TAONG MAPAGSAMANTALA

DEPENSA SA SARILI SA TUBIG

DEPENSA SA SARILI SA MGA SAKIT

PANAWAG SA GRASYA

PANGKALIGTASAN

PAMPAIWAS SA TUKSO

 

SUSI: UPANG MAKITA ANG CIUDAD

SA ILALIM

 

SUSI PARA HUMINA ANG ALON

 

SUSI PARA HUMINGI NG KAWAL

SA HINDI NAKIKITANG KALABAN

 

SUSI UPANG MAKAPUNTA

SA IBANG LUGAR

 

PAMBAKOD- KALIGTASAN

DEPENSA

 

LLAVE NG INFINITO

(NANG PUMASOK SA MGA BATO)

DEPENSA

 

LLAVE NG ADONAI JESUS

PANGKALIGTASAN

 

PANGALAN NG DIOS AMANG

MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT:

ITO AY KALIGTASAN SA

ANUMANG KAPAHAMAKAN

AT KAPANGANIBAN

 

SAGRADONG PANGALAN NG DIYOS

NA NAKAKAWASAK, AT

KALIGTASAN SA LAHAT NG PANGANIB

  

SAGRADONG PANGALAN

NA SINUKUAN NG LAHAT

 PANGALAN NG INFINITO DEUS

NA TUMUTUNAW NG MATIGAS,

WINAWASAK ANG MALAKAS

  APOY NA BUMUBUGA SA KANAN  AT KALIWANG TAGILIRAN NG  INFINITO DEUS NA  MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT-ITO’Y PANGWASAK AT PAMPASABOG NG BANAT O TIGALPO

 PANGALAN NG INFINITO DEUS

SA PAGKA-SATOR

LIWAS AT PAMPABALIK

NG BALA SA BUMARIL

 PANGALAN NG DIOS ANIMASOLA

 PAMPAANDAR NG ORACION

 THE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200