Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

SHEM HAMEPHORESCH


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

 

SHEM HAMEPHORESCH

 NILALAMAN

 

 PAG-AALAY AT PASASALAMAT

 ANG 7 LAYUNIN NG D.E.U.S.(G.O.D.)

 PALIWANAG UKOL SA MGA LAYUNIN NG D.E.U.S. (G.O.D.)

 PAMILIN

 ANG 72 NA SALITA NA NAGBIBIGAY
         NG 
KAGAMUTAN SA MGA BANSANG 
KUMIKILALA SA DIYOS AMA AT 
SA PANGINOONG JESU CRISTO
 

         72 SUSI NG 
KAPANGYARIHAN
 
ANG 72 PANGALAN NG DIYOS
 
ANG
         SAGRADONG 72 PANGALAN
SA PAG-UNLAD
 SA KALAKASAN
SA DEPENSA, KALIGTASAN
 UPANG HINDI MAKITA, AT MALIGTAS
SA KALIGTASAN SA KAPANGANIBAN
 PAGPUPURI/ KAPURIHAN/ KARANGALAN
PAGTITIIS SA MAHABANG HIRAP/ PASENSYA
 UPANG KAGAANGAN NG LOOB
PAGHINGI NG AWA
 
UPANG
         KUMITA/ SUWERTIHIN 
SA HANAPBUHAY O NEGOSYO
TAGUMPAY
 UPANG
         HINDI MAKITA SA PANAHON NG KAGIPITAN
KAPURIHAN/KARANGALAN
 UPANG TULUNGAN NG DIYOS
KALIGTASAN
LIWANAG NG DIYOS
KUNG MATUWID, 
HUMILING
         NG KATARUNGAN
UPANG IHANGO SA DUSA AT HIRAP
 SA PANGANIB AY MALILIGTAS
KALINGA NG DIYOS, LABAN SA UMUUSIG
 KADAKILAAN, KABANTUGAN
PAGHINGI NG TULONG
 DEPENSA, TANGGULAN AT AWA
 PASASALAMAT SA DIYOS
UPANG DINGGIN NG DIYOS
 LABAN SA MASAMANG KAAWAY
UPANG TULUNGAN NG DIYOS
 KONTRA PANGANIB
PAGTITIWALA SA DIYOS
PAG-IINGAT NG DIYOS SA IYO
PANGAKO NG DIYOS
LABAN SA MASASAMANG ISIP
PAGHINGI NG AWA SA DIYOS
 
UPANG DINGGIN NG DIYOS
SA LIWANAG
PAGHILING
KALIGTASAN
KAGAMUTAN
UPANG MAKALAYA
PAGWAWAGI SA MGA KAAWAY
KALIGTASAN
 PANAWAGAN SA DIYOS
PAGPAPATATAG
KABUTIHANG-LOOB NG DIYOS
PAGKILOS NG DIYOS SA BUHAY 
TAGUMPAY/ KALIGTASAN
KADAKILAAN
PAG-IBIG AT HABAG NG DIYOS
KARANGALAN
LIWANAG NG DIYOS
BATAS NG DIYOS
PAGHAHARI NG DIYOS
TULONG NG DIYOS
TULONG
         AT PAG-AADYA NG DIYOS
UPANG TUMIGIL NA ANG PAGHIHIRAP
PAPURI SA DIYOS AY LAGANAP
 HABAG AT AWA NG DIYOS
PAG-IBIG NG DIYOS
 KALIGTASAN
PAPURI
         SA DIYOS
KALINGA NG DIYOS
UPANG MAIHANGO SA HIRAP
 
UPANG SAMAHAN NG DIYOS
UPANG MAKAMTAN ANG PANGARAP
                              PAG-IBIG
         NG DIYOS
PAGTUGON NG DIYOS SA
         PANGANGAILANGAN 
 KARUNUNGAN NG DIYOS
TAGUMPAY SA KAAWAY
PAGTITIWALA SA DIYOS

 

 THE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200