Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

ACTUM


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

  MGA NILALAMAN
 

 ANG 7 LAYUNIN NG D.E.U.S.(G.O.D.)

 PAMILIN

 ARAL UKOL SA PAGPOPONDO

 PARAAN NG PANANALANGIN

 PAUNANG PANALANGIN

 PANALANGIN PARA SA BAWAT ARAW:

 SAGRADONG PANGALAN

INGATAN: SUSI AT PONDO ITO

 PANAWAGAN, INVOCACION, AT PODER

(USALIN SA ISIP BAGO BUMANGGIT

 NG ORACION NA GAGAMITIN MULA SA AKLAT NA ITO)

 PANAWAG SA KULAY-UBENG APOY ESPIRITUAL

 PANGBASBAS PARA SA KAPAYAPAAN

PANALANGIN UPANG SAMAHAN NG DIYOS,

AT ILIGTAS SA MADLANG PANGANIB

 

ANG MGA SAGRADONG PANGALAN

NA SUSI SA MGA ORACION NA LABAN SA MASASAMA:

 BALABAL NG PROTEKSYON

 PODER  AT SUSI

7 ESPIRITU KAY IHVH: MABISANG SANGGALANG

PANGKONTRA

PANGDUROG NG KAPANGYARIHANG

MULA SA MASAMA

 

NAKAKAWASAK NG KAPANGYARIHAN

PANGPASABOG NG MGA MASASAMANG  KAPANGYARIHAN

 LATIGONG KIDLAT NA NAGWAWASAK SA MGA MASASAMANG ESPIRITU AT LALANG SA PALIGID

 PANTABOY SA MASASAMANG KAPANGYARIHAN

 MGA PANGALANG SAGRADO (PODER ITO)

 ANG 49 PANIRA NG MGA KAPANGYARIHAN MULA SA KADILIMAN

 PANGONTRA

 MGA ESPADA NG LIWANAG: PANIRA NG MGA LALANG MULA SA MASAMA

AT PANGWASAK NG MGA KAPANGYARIHAN MULA SA KASAMAAN

 LAHAT NG MGA ITO AY MABISANG PANIRA NG MASAMANG KAPANGYARIHAN AT NAKAKAPAGPASABOG NG MGA MASASAMANG ESPIRITU

 

PANGALAN NG DIYOS YHWH, ANG DIYOS NG MGA DIYOS, PANGINOON NG MGA PANGINOON, ANG KAKILA-KILABOT NA DIYOS.

 KALIGTASAN SA MGA KAAWAY NA TUMUTUGIS SA IYO AT GUMAGAWA NG MASAMA SA IYO

 MGA ESPIRITUAL NA ESPADA GINAGAMIT NA PANGLABAN SA MGA KAMPON NG KADILIMAN.

 NAKAKASIRA AT NAKAKATANGGAL NG SAPI NA MASAMANG ESPIRITU, PALIPAD-HANGIN, KULAM, AT MGA KATULAD NITO

 (BABALA: MAAARING MAGRESULTA SA KAMATAYAN NG MANGKUKULAM ANG MGA PANAPAL NA ITO, KUNG KAYA ISIPIN MABUTI KUNG IYONG GAGAMITIN, SAPAGKAT MAY PAGKAKATAON  NA NAMAMATAY ANG MGA MANGKUKULAM NA KUMUKULAM SA MGA TINAPALAN NITO)

 

PAMPAALIS NG MASAMANG ESPIRITU  AT MGA MASASAMANG KARGA,  PAMPASUKA NG MGA MASASAMANG KARGA

 GAMOT SA LAHAT AT PANGONTRA. MABISANG PANGGAMUTAN SA LAHAT.

 PODER BAGO MANGGAMOT AT BAGO LUMAKAD

 PAGHILING NG KAPANGYARIHAN MULA SA DIYOS

 MGA SAGRADONG PANGALAN NG DIYOS, NAHIHILINGAN NG MGA MABUBUTING BAGAY

  PANABOG NG MGA MASASAMANG ESPIRITU

 PAMATAY NG MASAMANG ESPIRITU PAKAINGATAN, SAPAGKAT MAAARI DING  MAKAPATAY NG MANGKUKULAM

 PANGKUWINTAS SA NAEESPIRITU

 SA MAY MABIGAT NA KARAMDAMAN DAHIL SA MASAMANG ESPIRITU

 DEPENSA SA MASASAMANG ESPIRITU

INGATAN: NAKAMAMATAY NG MGA MANGKUKULAM PAG TINAPAL SA SIKMURA NG KINUKULAM

 DEPENSA MULA SA DIYOS

 MGA PANGALAN NA NAKAKAPAGPASUKO  NG MGA DEMONYO

 KONTRA SA LAHAT NG TIGALPO

 PANAPAL SA SINASAPIAN

 UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHAN ANG MGA KAMAY

 

HINDI MAKADIDIKIT ANG MGA MASASAMANG ESPIRITU

 PANGKONTRA

 PANGKOMBATE SA MASASAMANG ESPIRITU

 PANGPASABOG NG MGA MASASAMANG PUWERSA

 PANGLABAN SA MGA MASASAMA

 PANGGAMUTAN

CONTRA SA BARANG

 PANGDUROG: MADUDUROG ANG MGA MASASAMANG KAPANGYARIHAN

 INGATAN! NAKAMAMATAY NG MGA  MASASAMANG ESPIRITU AT MANGKUKULAM

 NAKASUSUHETO SA MASAMA

 PANGALANG SINUSUKUAN NG MGA MANGKUKULAM AT MGA DEMONYO

 DISCOMUNION SA MASAMANG ESPIRITU

 PANGMADALIANG DEPENSA   SA LAHAT NG URI NG LABANAN

 PANGPASABOG NG MGA KAPANGYARIHAN SA KASAMAAN

 INGATAN! NAKAMAMATAY NG MANGKUKULAM KUNG ITAPAL SA SIKMURA

 PANGSAKSAK SA MANGKUKULAM

 BALABAL ESPIRITUAL

(PROTEKSYON)

 PAMPASUKO SA MGA MASASAMANG ESPIRITU

 KAPAG NATIGALPO, ANO ANG IYONG GAGAWIN?

 PODER SA BUONG KATAWAN (WALANG PAPASOK NA TIGALPO SA LOOB NG 24 ORAS)

 PANGBUWELTA

 DEPENSA SA LAHAT NG LABANAN

 PANGKALAHATAN
Enter content here
Enter supporting content here

THE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200