Make your own free website on Tripod.com
blessedyhwhyeshua.jpg

AKLAT NG AMA


Home | ABOUT GOD | JOVE REX AL | KA MON | CONTACT- EMAIL | SCALAR ENERGY PENDANTS AVAILABLE (LOCAL ONLY) | ON SCALAR ENERGY PENDANT | MGA AKLAT NG D.E.U.S.(G.O.D.) UKOL SA MGA ANTAS | D.E.U.S. (G.O.D.) LINK | ON CHRISTIAN LOVE | CHABA MAHAVAHEE | AMOROMA | AMOR DEL MUNDO TOMO 1 | AMOR DEL MUNDO TOMO 2 | ABOUT THE BOOKS I MADE | IBA-IBANG KLASE NG TALADRO NA MAY MGA DIBUSYON | PERDICION DEUM | ABBA | AKLAT NG AMA | SHEM HAMEPHORESCH | AKLAT NG LA COMPANIA DE JESUCRISTO | HACJOTARIVAX | AGRALLIUM | JUGARUM | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 1 | AKLAT NG CINCO VOCALES TOMO 2 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 3 | AKLAT NG 5 VOCALES TOMO 4 | LLAVES DEL MISTERIO PRINCIPAL Y TRONCO DEL MUNDO | tronco del mundo tomo 1 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 2 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 3 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 4 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 5 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 6 | TRONCO DEL MUNDO TOMO 7 | 4 ALAS | SANCTA DEL ARCA | 7 LLAVES 7 VERTUDES | 64 LLAVES (mga susi ni YESERAYE) | EL ROPH'EKHA | AKLAT NG SPIRITUS MEDICA | AKLAT NG MANGGAGAMOT | AKLAT NG HARING ADAMANTUM | 7 ARKANGHELES | OXYZ | ACTUM | SPIRITUM WACSIM | GLADIUS MALEFICARUM | SAGITTA MALEFICARUM | SAGRADO HEBREO | BERASHIT | SHENAYIM | SHENAYIM II | BITTACHON | BARAKHI | AKTOS | VIMUKTAH PAPAT | SHEMAYAW | ASAYAH | ZAMAMAZ | 28 FAMILIARIS ET ENCANTO DE DEUS 1 | BANAHAW DIARY 1 PAGPUNTA SA PRESINTAHAN | AURUM | LIBRO SAGRADO COMMERCIO | FORMULATUM | PSALMO SAGRADO | ORA SACRA | LIBRO SAGRADO CONSAGRATUM EST | AKLAT NG SANCTUS DEUS FORTIS IMMORTALIS | LIBRO SAGRADO DE SAGRADO VERBO | LIBRO PODER TESTAMENTO DE STM | LIBRO TERRESTIUM DE SATOR CORONADOS | SATOR IKA-2 AKLAT | AKLAT NG SAN ZIBAR AT PURTUGUES | AKLAT NG MASO DEL MUNDO | AKLAT NG PROSESO SA PAGPAPAANDAR NG MGA ORACION, MUTYA, MEDALYON, AT IBA PA | AKLAT NG AUM | L.N.P. | A-ZETA | Y-ZETA | ZETATEZ | AKLAT NI METATRON | MGA AKLAT SA LULU.COM | A-SERIES BOOKLET | AVAILABLE RING BIND BOOKS | SOME ITEMS ALREADY DISPENSED | my blog site (with pearls, mustika, bezoars, fossils etc) | BLESSING AND CURSE

"DAKILA SI YHWH, DAPAT PAPURIHAN, SA LUNSOD NG DIYOS, BUNDOK NIYANG BANAL"
 
(AWIT 48:1)
 
MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO:


1. ARAL UKOL SA PANGALAN NG AMA
2. EHYH PERMUTATION- NAGKAKALOOB NG PROTEKSYON, GABAY, AT TULONG
3. YHWH PERMUTATION- DEPENSA, KARUNUNGAN, KAPANGYARIHAN ANG KALOOB
4. MAGIC CIRCLE- BILANG PROTEKSYON, PANANGGALANG, AT KALIGTASAN
5. ESPADANG ESPIRITUAL NA NAGKAKALOOB NG AUTORIDAD SA MGA ESPIRITU
6. 72 PANGALAN NA BANAL PARA SA MABUBUTING MGA KAHILINGAN
7. PAGPAPABALIK SA MGA TINAWAGANG ESPIRITU
8. PODER NA PANGKALAHATANG GAMIT
9. 24 ANCIANOS, PROTEKSYON SA 24 ORAS- HINDI ITO ANG KARANIWANG 24 ANCIANOS- MAAARING MAHILINGAN
10. DEPENSA SA LAHAT NG LABANAN
11.MADALIANG DEPENSA
12. PAMBAKOD BAGO MATULOG
13. BALABAL MULA SA AMA, KALIGTASAN
14. KABAL ESPIRITUAL, KALAHATANG DEPENSA
15. PODER SA PAGTAWAG NG 4 ELEMENTO
16. 4 ELEMENTO, AT KABAGSIKAN NITO- MAHIHILINGAN
17. PAMBUKAS
18. 4 CIRCULO NG AMA
19. PANGGAMOT
20. PANGSUOB
21. PAMPABALIK
22. PANGLIHIS
23. PANGKABAL
24. PANGLABAN SA MASAMANG KAPANGYARIHAN
25. PAMPAANDAR NG MEDALYON
26. PANGBAKOD
27. PANGONTRA SA ASWANG
28. PANGLABAN SA ASWANG
29. PAMPALAKAS NG PODER NG MADALIAN
30. ESPIRITUAL NA PANGBIHIS SA SARILI
31. TAGABULAG UPANG HINDI MAKITA NG KALABAN
32. UPANG HINDI MAKAPASOK SA BAHAY ANG MGA MASASAMANG LOOB
33. PAGTATANONG SA ESPIRITU
34. TIGALPO SA MASASAMANG TAO
35. PAGGAMOT SA NAGAYUMA
36. PAGGAMOT SA KARAMDAMAN
37. PAMPABALIK NG SAKIT SA PINAGMULAN NITO
38. KALIGTASAN SA PAGLAKAD
39. PANGONTRA SA MASASAMANG ESPIRITU
40. UPANG HINDI KA MAKITA NG NAIS PAGTAGUAN
41. HINDI MATUTULOY ANG GALIT
42. PANGGAMOT SA MAYSAKIT
43. PAMPATAAS NG DEPENSA SA KATAWAN
44. SA MGA MASASAMANG LOOB
45. PAMPASUWERTE
46. DEPENSA SA MGA MASASAMANG ESPIRITU
47. PANGKALIGTASAN/ PANGKAGIPITAN
48. UPANG TUMANGGAP NG MGA PANGITAIN
49. CONTRA KULAM
50. PANLABAN SA DEMONYO
51. UPANG MAGKAROON NG KAPAYAPAAN
52. KALASAG NG DIYOS, KALIGTASAN
53. PANGONTRA SA MASAMANG KAPANGYARIHAN
54. KALIGTASAN SA BAHAY
55. KALIGTASAN SA SASAKYAN
56. KALIGTASAN (GENERAL)
57. 7 RAYOS SA PANAULI/ PAMBUHAY
58. DAAN NG LIWANAG
59. SUSI PANGKAGIPITAN
60. MGA PAYO PARA SA NAGTATANGAN NG AKLAT NA ITO
THE PROCEEDS THAT COMES FROM THESE BOOKS ARE USED FOR CHARITY WORKS, FOR THE SUPPORT OF THE POOR AND THE SPONSORSHIP FOR THE LIFE OF SPIRITUAL MISSION AND VOCATION,  FOR FUNDING THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR THE SPIRITUAL WORKS AND SPIRITUAL RESEARCHES, FOR OUTREACH, AND THE LIKE. WITHOUT THE PROCEEDS FROM THESE BOOKS, IT WOULD NOT BE POSSIBLE TO HELP OTHERS.
 
CLICKING ON THE PICTURE BELOW WILL TAKE YOU TO THE WEBPAGE THAT SHOWS SOME OF THE MISSIONS UNDERTAKEN FOR GOD'S GLORY...

GOD BLESS THOSE WHO HELP AND BLESS ME.
godname.gif
GOD CURSE THOSE WHO CURSE ME OR DO EVIL TO ME.

Full name:
Email address:
Comment:
  

AD MAJOREM DEI GLORIAM ALPHA ET OMEGA 1,30,5,10,600:300,40,200